БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу про прийняття працівника на час відпустки директора (за строковим трудовим договором)

Реклама

Тема: Відпустка директора (Отпуск директора), Строковий трудовий договір (Срочный трудовой договор), Наказ про прийняття на роботу (Приказ о приеме на работу).

Заповніть Наказ про прийняття на роботу в онлайн-режимі + роздрукуйте:
[з підказками стосовно окремих пунктів]

_ТОВ "Директорське крісло"_

Типова форма N П-1

Найменування підприємства (установи, організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. N 489

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) N 18 від "01" квітня 2021 р.
про прийняття на роботу

Напівкрутюк Іван Арнольдович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Прийняти на роботу з "02" квітня 2021 р.
до "25" квітня 2021 р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

Табельний номер

02

_____________-____________
назва структурного підрозділу
________________________директор_________________________
назва професії (посади), кваліфікація

умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою "х"):

умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"):

    на конкурсній основі

робота:  Х  основна     за сумісництвом

    за умовами контракту до ____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

умови праці (згідно атестації робочого місця):
________________________________________

    зі строком випробування ______ місяців

________________________________________

    на час виконання певної роботи

 Х  тривалість робочого дня (тижня) 8 год. 00 хв.

    на період відсутності основного працівника

    тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом _________________ год.

    із кадрового резерву

    ______________________________________

    за результатами успішного стажування

    ______________________________________

    переведення

    _____________________________________

Оклад: 18000,00 грн.

Керівник підприємства
(установи, організації)

___________________
(підпис)

_Суперкрутюк А. О._
(Прізвище, ім'я, по батькові)

З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений


________________________
(підпис працівника)


"01" квітня 2021 року

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh034001 Расчет отпускных / buh034002 Розрахунок відпускних.

buh034003 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh034004 Компенсація за невикористану відпустку.

buh034005 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh034006 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh034007 Пример расчета отпускных / buh034008 Приклад розрахунку відпускних.

buh034009 Переходящие отпускные / buh034010 Перехідні відпускні.

buh034011 Выплата отпускных / buh034012 Виплата відпускних.

buh034031 Резерв отпусков / buh034032 Резерв відпусток.

buh034033 Учет отпускных / buh034034 Облік відпускних.

buh034081 График отпусков / buh034082 Графік відпусток.

buh034083 Ежегодный отпуск / buh034084 Щорічна відпустка.

buh034091 Дополнительный отпуск / buh034092 Додаткова відпустка.

buh034093 Продолжительность отпуска / buh034094 Тривалість відпустки.

buh034085 Учебный отпуск / buh034086 Навчальна відпустка.

buh034087 Отпуск за свой счет / buh034088 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh034035 Корректировка отпускных / buh034036 Коригування відпускних.

buh034037 Отпуск по уходу за ребенком / buh034038 Відпустка по догляду за дитиною.

buh034039 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh034040 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh034065 Приказ на отпуск / buh034066 Наказ про відпустку .

buh034067 Заявление на отпуск / buh034068 Заява на відпустку.

buh034041 Индексация зарплаты / buh034042 Індексація зарплати.

buh034043 Декретный отпуск по беременности и родам / buh034044 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh034045 Штатное расписание / buh034046 Штатний розпис.

buh034063 Табель учета рабочего времени / buh034064 Табель обліку робочого часу.