БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Как изучать бухгалтерский учет? Урок №2

Реклама

В видео используются:

1) Курс бухгалтерского учета для начинающих,

2) Справочник бухгалтера (можете скачать),

3) Закон о бухучете.

Подпишитесь на новые видео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh062341 Двойная запись / buh062342 Подвійний запис,

buh062343 Дебет и кредит счета / buh062344 Дебет і кредит рахунку,

buh062345 Оборотно-сальдовая ведомость / buh062346 Оборотно-сальдова відомість,

buh062347 Активные счета / buh062348 Активні рахунки,

buh062349 Пассивные счета / buh062350 Пасивні рахунки,

buh062351 Активно-пассивные счета / buh062352 Активно-пасивні рахунки,

buh062353 Аналитические счета / buh062354 Аналітичні рахунки.

buh062304 Фінансова звітність підприємства / buh062303 Финансовая отчетность

buh062304 Бухгалтерський облік / buh062303 Бухгалтерский учет

buh062314 Облікова політика / buh062313 Учетная политика

buh062306 Баланс підприємства (Форма №1) / buh062305 Баланс предприятия (Форма №1)

buh062314 Звіт про фінансові результати / buh062313 Отчет о финансовых результатах

buh062316 Звіт про рух грошових коштів / buh062315 Отчет о движении денежных средств

buh062318 Звіт про власний капітал / buh062317 Отчет о собственном капитале

buh062320 Фінансовий звіт малого підприємства / buh062319 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh062328 Спрощений фінансовий звіт / buh062327 Упрощенный финансовый отчет

buh062322 Примітки до фінансової звітності / buh062321 Примечания к финансовой отчетности

buh062306 Бухгалтерські проводки / buh062305 Бухгалтерские проводки

buh062316 Наказ про облікову політику / buh062315 Приказ об учетной политике

buh062302 Облік основних засобів / buh062301 Учет основных средств

buh062324 Посадова інструкція бухгалтера / buh062323 Должностная инструкция бухгалтера

buh062362 Календар бухгалтера / buh062361 Календарь бухгалтера

buh062308 Облік зарплати / buh062307 Учет зарплаты

buh062310 Облік лікарняних / buh062309 Учет больничных

buh062326 Облік податку на прибуток / buh062325 Учет налога на прибыль

buh062312 Акт звірки / buh062311 Акт сверки

buh062314 Бухгалтерська довідка / buh062313 Бухгалтерская справка