БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Складаємо наказ про облікову політику малого підприємства з використанням безкоштовного онлайн-конструктора

Реклама

У цьому відео я пройду за кожним пунктом наказу про облікову політику, щоб розібрати на конкретному прикладі для малого підприємства, які варіанти варто вибирати в цих пунктах, а які пункти взагалі не варто включати в наказ для даного прикладу.

Можете теж відкрити цей онлайн-конструктор, щоб скласти свій наказ паралельно зі мною, періодично натискаючи на "паузу".

У відео використовується безкоштовний онлайн-конструктор наказу про облікову політику https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/oblikova-politika/oblikova-politika-01.html.

Міні-презентація до цього відео: https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/oblikova-politika/mini-prezentatsija.html

Підпишіться на нові відео:

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh059004 Фінансова звітність підприємства / buh059003 Финансовая отчетность

buh059002 Бухгалтерський облік / buh059001 Бухгалтерский учет

buh059014 Облікова політика / buh059013 Учетная политика

buh059006 Баланс підприємства (Форма №1) / buh059005 Баланс предприятия (Форма №1)

buh059014 Звіт про фінансові результати / buh059013 Отчет о финансовых результатах

buh059016 Звіт про рух грошових коштів / buh059015 Отчет о движении денежных средств

buh059018 Звіт про власний капітал / buh059017 Отчет о собственном капитале

buh059020 Фінансовий звіт малого підприємства / buh059019 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh059022 Примітки до фінансової звітності/ buh059021 Примечания к финансовой отчетности

buh059006 Бухгалтерські проводки / buh059005 Бухгалтерские проводки

buh059016 Наказ про облікову політику / buh059015 Приказ об учетной политике

buh059020 План рахунків бухгалтерського обліку / buh059019 План счетов бухгалтерского учета

buh059002 Облік основних засобів / buh059001 Учет основных средств

buh059024 Посадова інструкція бухгалтера / buh059023 Должностная инструкция бухгалтера

buh059062 Календар бухгалтера / buh059061 Календарь бухгалтера