БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Як можна використати вимогу Мінфіна відображати в обліковій політиці "підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду"?

Реклама

Тема: buh056216 Наказ про облікову політику / buh056215 Приказ об учетной политике

Як ми з'ясували вже на цій сторінці >>, відображати в обліковій політиці "підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду" - це застаріла вимога, бо грунтується на неіснуючій редакції ПСБО 7 "Основні засоби".

Але можете мокористати це на свою користь, якщо на вашому підприємстві досить багато ремонта (поточного, капітального) та поліпшень основних засобів.

В актах податкових перевірок зустрічаються факти перекваліфікації поточного ремонту основних засобів в капітальний ремонт або в поліпшення основних засобів.

З судової практики можна дійти таких висновків:

01) у законодавстві України відсутнє визначення поняття ремонту (як поточного так і капітального) та поліпшень ОЗ, для уникнення непорозумінь треба використовувати Наказ Міністерства фінансів №561 вiд 30 вересня 2003 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів.

02) згідно з рекомендаціями №561, прийняття рішення про поліпшення чи підтримання основних засобів приймається керівником підприємства (для цього підійде наказ про облікову політику або додаток до цього наказу), а не податковим органом.

3) податкові органи не уповноважені вирішувати чи відносити витрати з ремонту основних засобів до витрат підприємства, а тому такі дії податківців є незаконними та оскаржуються платниками податків.


Отже, Мінфін у Наказі № 635 вiд 27.06.2013 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України дає платникам податків уникнути непорозумінь та самим скласти два окремі списки витрат, пов'язаних з ОЗ:

1) що конкретно відноситься до поліпшень основних засобів,

2) що конкретно відноситься до витрат звітного періоду (тобто до ремонту).

Бухгалтеру скласти такі списки скоріш за все не під силу. Тут знадобиться допомога керівництва, інженерів та інших технічних працівників, які знають, з якими конкретно витратами на вашому підприємстві пов'язаний ремонт та поліпшення основних засобів.


Зробити це варто, як і наполягає Мінфін, у наказі про облікову політику або додатку до цього наказу (адже списки скоріш за все будуть великими).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh056204 Фінансова звітність підприємства / buh056203 Финансовая отчетность

buh056202 Бухгалтерський облік / buh056201 Бухгалтерский учет

buh056214 Облікова політика / buh056213 Учетная политика

buh056206 Баланс підприємства (Форма №1) / buh056205 Баланс предприятия (Форма №1)

buh056214 Звіт про фінансові результати / buh056213 Отчет о финансовых результатах

buh056216 Звіт про рух грошових коштів / buh056215 Отчет о движении денежных средств

buh056218 Звіт про власний капітал / buh056217 Отчет о собственном капитале

buh056220 Фінансовий звіт малого підприємства / buh056219 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh056222 Примітки до фінансової звітності/ buh056221 Примечания к финансовой отчетности

buh056206 Бухгалтерські проводки / buh056205 Бухгалтерские проводки

buh056220 План рахунків бухгалтерського обліку / buh056219 План счетов бухгалтерского учета

buh056202 Облік основних засобів / buh056201 Учет основных средств

buh056224 Посадова інструкція бухгалтера / buh056223 Должностная инструкция бухгалтера

buh056262 Календар бухгалтера / buh056261 Календарь бухгалтера