Стаття 67 Кодексу законів про працю

Тема: Робочий час.

Стаття 67. Вихідні дні

При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні - один вихідний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.

У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
...

Офіційна редакція на сайті Верховної Ради: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Важливі сторінки:

r261201 Податкова накладна / r261202 Налоговая накладная,

r261203 Неоподатковуваний мінімум / r261204 Необлагаемый минимум,

r261205 Єдиний податок / r261206 Единый налог,

r261207 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r261208 ЕСВ (единый социальный взнос),

r261209 План рахунків бухгалтерського обліку / r261210 План счетов бухгалтерского учета,

r261211 Бухгалтерський облік / r261212 Бухгалтерский учет,

r261213 Основні засоби / r261214 Основные средства,

r261215 Компенсація за невикористану відпустку / r261216 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r261217 Фінансова звітність підприємства / r261218 Финансовая отчетность предприятия,

r261219 Баланс підприємства / r261220 Баланс предприятия,

r261221 Штатний розпис / r261222 Штатное расписание,

r261223 Індексація зарплати / r261224 Индексация зарплаты,

r261225 Розрахунок лікарняних / r261226 Расчет больничного,

r261227 Розрахунок відпускних / r261228 Расчет отпускных,

r261229 Лікарняні (лікарняний лист) / r261230 Больничные (больничный лист),

r261231 Класифікатор професій / r261232 Классификатор профессий,

r261233 Відпустка по догляду за дитиною / r261234 Отпуск по уходу за ребенком,

r261235 Допомога по вагітності та пологах / r261236 Пособие по беременности и родам,

r261237 Відпустка на дітей / r261238 Отпуск на детей,

r261239 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r261240 Декретный отпуск по беременности и родам,

r261241 Табель обліку робочого часу / r261242 Табель учета рабочего времени,

r261243 Нарахування відпускних / r261244 Начисление отпускных,

r261245 Декларація про доходи / r261246 Декларация о доходах,

r261247 Графік відпусток, приклад / r261248 График отпусков, пример,

r261259 Трудовий договір, приклад / r261250 Трудовой договор, пример,

r261251 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r261252 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r261253 Єдиний податок - 3 група / r261254 Единый налог - 3 группа,

r261255 Єдиний податок - 2 група / r261256 Единый налог - 2 группа,

r261257 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r261258 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r261273 Наказ про відпустку, приклад / r261274 Приказ на отпуск, пример,

r261275 Заява на відпустку, приклад / r261276 Заявление на отпуск, пример,

r261277 Особова картка працівника, приклад / r261278 Личная карточка работника, пример,

r261279 Декларація платника єдиного податку / r261280 Декларация плательщика единого налога,

r261281 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r261282 Правила внутреннего трудового распорядка,

r261283 Форма №20-ОПП, r261284 ЄСВ ФОП,

r261259 Календар - 2022 / r261260 Календарь - 2022,

r261261 Норма тривалості робочого часу - 2022 / r261262 Норма продолжительности рабочего времени - 2022,

r261263 Виробничий календар - 2022 / r261264 Производственный календарь - 2022,

r261265 Вихідні дні - 2022 / r261266 Выходные дни - 2022,

r261267 Календар на 2022 рік / r261268 Календарь на 2022 год,

r261269 Мінімальна заробітна плата - 2022 / r261270 Минимальная зарплата - 2022,

r261271 Прожитковий мінімум на 2022 рік / r261272 Прожиточный минимум на 2022 год,

 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua