Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 03.08.72 г. № 590

Темы: Пенсия в Украине.

Упоминается в обычно как "Положение № 590".

Текст Положения №590 смотрите по ссылке:

Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 03.08.72 г. № 590

Упоминается на страницах:

Важливі сторінки:

r006905 Єдиний податок / r006906 Единый налог,

r006907 ЄСВ це не податок? / r006908 Максимальная база ЕСВ,

r006909 План рахунків бухгалтерського обліку, скачать / r006910 План счетов бухгалтерского учета, Украина,

r006911 Бухгалтерський облік / r006912 Бухгалтерский учет,

r006913 Основні засоби / r006914 Основные средства,

r006915 Компенсація за невикористану відпустку / r006916 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r006917 Фінансова звітність підприємства / r006918 Финансовая отчетность предприятия,

r006919 Баланс підприємства / r006920 Баланс предприятия,

r006921 Штатний розпис / r006922 Штатное расписание,

r006923 Індексація заробітної плати / r006924 Индексация заработной платы,

r006925 Розрахунок лікарняних / r006926 Расчет больничного,

r006927 Як порахувати відпустку / r006928 Расчет отпускных,

r006929 Лікарняні (лікарняний лист) / r006930 Больничные (больничный лист),

r006931 Класифікатор професій ДК 003:2010, пошук / r006932 Классификатор профессий, Украина,

r006933 Відпустка по догляду за дитиною / r006934 Отпуск по уходу за ребенком,

r006935 Допомога по вагітності та пологах / r006936 Пособие по беременности и родам,

r006937 Додаткова відпустка на дітей / r006938 Дополнительный отпуск на детей,

r006939 ФОП - декретна відпустка / r006940 Уход в отпуск по беременности и родам,

r006941 Табель обліку робочого часу ФОП / r006942 Как заполнять табель рабочего времени (Украина)?,

r006943 Нарахування відпускних / r006944 Начисление отпускных,

r006945 Декларація про доходи / r006946 Декларация о доходах,

r006947 Зразок графіку відпусток / r006948 График отпусков, Украина,

r006959 Трудовий договір, приклад / r006950 Трудовой договор, пример,

r006951 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r006952 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r006953 Єдиний податок - 3 група / r006954 Единый налог - 3 группа,

r006955 Єдиний податок - 2 група / r006956 Единый налог - 2 группа,

r006957 Порядок заповнення об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ / r006958 Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ,

r006903 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян / r006904 Необлагаемых минимумов доходов граждан,

r006973 Наказ про відпустку, приклад / r006974 Приказ на отпуск, пример,

r006975 Заява на відпустку, приклад / r006976 Заявление на отпуск, пример,

r006977 Особова картка працівника, приклад / r006978 Личная карточка работника, пример,

r006979 Декларація платника єдиного податку / r006980 Декларация плательщика единого налога,

r006981 Правила внутрішнього трудового розпорядку, зразок / r006982 Правила внутреннего трудового распорядка, образец,

r006983 Нова форма №20-опп, r006984 ЄСВ ФОП,

r006985 Наказ про прийняття на роботу / r006986 Приказ о приеме на работу,

r006985 ДСТУ 4163:2020, нова редакція - 2021 (скачать).

 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua