БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зразок заповнення форми ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”

Реклама
Натисніть "мишкою", щоб завантажити приклад заповнення в PDF-форматі
Попередній перегляд:
Скачайте: Довідник "Основні засоби" >>>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpoz02z01 Учет основных средств / rpoz02z02 Облік основних засобів

rpoz02z03 Группы основных средств / rpoz02z04 Групи основних засобів

rpoz02z05 Амортизация основных средств / rpoz02z06 Амортизація основних засобів

rpoz02z07 Ремонт основных средств / rpoz02z08 Ремонт основних засобів

rpoz02z09 Переоценка основных средств / rpoz02z10 Переоцінка основних засобів

rpoz02z11 Продажа основных средств / rpoz02z12 Продаж основних засобів

rpoz02z13 Приобретение основных средств / rpoz02z14 Придбання основних засобів

rpoz02z15 Ликвидация основных средств / rpoz02z16 Ліквідація основних засобів

rpoz02z17 Проводки - основные средства / rpoz02z18 Проводки по основним засобам

rpoz02z19 Дооценка основных средств / rpoz02z20 Дооцінка основних засобів

rpoz02z21 Методы амортизации / rpoz02z22 Методи амортизації