БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зразок заповнення форми ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”

Реклама
Натисніть "мишкою", щоб завантажити приклад заповнення в PDF-форматі
Попередній перегляд:
Скачайте: Довідник "Основні засоби" >>>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpoz01z01 Учет основных средств / rpoz01z02 Облік основних засобів

rpoz01z03 Группы основных средств / rpoz01z04 Групи основних засобів

rpoz01z05 Амортизация основных средств / rpoz01z06 Амортизація основних засобів

rpoz01z07 Ремонт основных средств / rpoz01z08 Ремонт основних засобів

rpoz01z09 Переоценка основных средств / rpoz01z10 Переоцінка основних засобів

rpoz01z11 Продажа основных средств / rpoz01z12 Продаж основних засобів

rpoz01z13 Приобретение основных средств / rpoz01z14 Придбання основних засобів

rpoz01z15 Ликвидация основных средств / rpoz01z16 Ліквідація основних засобів

rpoz01z17 Проводки - основные средства / rpoz01z18 Проводки по основним засобам

rpoz01z19 Дооценка основных средств / rpoz01z20 Дооцінка основних засобів

rpoz01z21 Методы амортизации / rpoz01z22 Методи амортизації