БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклад №14 розрахунку відпускних

Реклама

Працівник іде у відпустку з 1 червня. Він працює на підприємстві з 1 березня цього ж року. Оклад працівника складає 10000 грн. Загальна тривалість щорічної відпустки, встановлена на підприємстві, — 24 к. дн.

Оскільки працівник відпрацював на підприємстві менше 6 місяців, то тривалість його відпустки визначається пропорційно відпрацьованому часу (ст. 10 Закону про відпустки). Протягом періоду, що передує відпустці (з 1 березня по 31 травня), працівником буде відпрацьовано 92 до. дн. Тому він може отримати щорічну відпустку тривалістю лише 6 к. дн. (тобто = 24 к. дн. / 365 к. дн. * 92 к. дн.).

Для нарахування відпускних визначається:

1) кількість календарних днів розрахункового періоду з 1 березня по 31 травня без урахування святкових і неробочих днів

= 92 к. дн. - 5 к. дн. = 87 к. дн.;


2) загальна сума заробітку за цей період

= 10000 грн. * 3 міс. = 30000 грн..;


3) розмір середньоденної заробітної плати

= 30000 грн. / 87 к. дн. = 344,83.


Сума відпускних складає

= 344,83 грн. * 6 к. дн. = 2068,98 грн.

Використовуйте Нарахування відпускних - Калькулятор >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh046201 Расчет отпускных / buh046202 Розрахунок відпускних.

buh046203 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh046204 Компенсація за невикористану відпустку.

buh046205 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh046206 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh046207 Пример расчета отпускных / buh046208 Приклад розрахунку відпускних.

buh046209 Переходящие отпускные / buh046210 Перехідні відпускні.

buh046211 Выплата отпускных / buh046212 Виплата відпускних.

buh046231 Резерв отпусков / buh046232 Резерв відпусток.

buh046233 Учет отпускных / buh046234 Облік відпускних.

buh046281 График отпусков / buh046282 Графік відпусток.

buh046283 Ежегодный отпуск / buh046284 Щорічна відпустка.

buh046291 Дополнительный отпуск / buh046292 Додаткова відпустка.

buh046293 Продолжительность отпуска / buh046294 Тривалість відпустки.

buh046285 Учебный отпуск / buh046286 Навчальна відпустка.

buh046287 Отпуск за свой счет / buh046288 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh046235 Корректировка отпускных / buh046236 Коригування відпускних.

buh046237 Отпуск по уходу за ребенком / buh046238 Відпустка по догляду за дитиною.

buh046239 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh046240 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh046265 Приказ на отпуск / buh046266 Наказ про відпустку .

buh046267 Заявление на отпуск / buh046268 Заява на відпустку.

buh046241 Индексация зарплаты / buh046242 Індексація зарплати.

buh046243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh046244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh046245 Штатное расписание / buh046246 Штатний розпис.

buh046263 Табель учета рабочего времени / buh046264 Табель обліку робочого часу.