БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Форма бухгалтерської довідки, затверджена Методичними рекомендаціями Мінфіна № 356

Реклама

Тема: buh021772 Бухгалтерська довідка / buh021771 Бухгалтерская справка

Форма бухгалтерської довідки, затверджена Методичними рекомендаціями Мінфіна № 356:

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
до Журналу _____ зa _______________ 20__ р.

№ з/п

3міст операції

Дебет

Кредит

Cума

1

2

3

4

5

Bиконавець ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер _________________
(пiдпис)

"___" __________________ 20__ р.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp000803 Финансовая отчетность / rp000804 Фінансова звітність підприємства

rp000803 Бухгалтерский учет / rp000804 Бухгалтерський облік

rp000813 Учетная политика / rp000814 Облікова політика

rp000805 Баланс предприятия (Форма №1) / rp000806 Баланс підприємства (Форма №1)

rp000813 Отчет о финансовых результатах / rp000814 Звіт про фінансові результати

rp000815 Отчет о движении денежных средств / rp000816 Звіт про рух грошових кошті

rp000817 Отчет о собственном капитале / rp000818 Звіт про власний капітал

rp000819 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp000820 Фінансовий звіт малого підприємства

rp000821 Примечания к финансовой отчетности / rp000822 Примітки до фінансової звітності

rp000807 Годовой отчет / rp000808 Річний звіт

rp000809 Квартальный отчет / rp000810 Квартальний звіт

rp000805 Бухгалтерские проводки / rp000806 Бухгалтерські проводки

rp000815 Приказ об учетной политике / rp000816 Наказ про облікову політику

rp000811 Электронная отчетность / rp000812 Електронна звітність

rp000819 План счетов бухгалтерского учета / rp000820 План рахунків бухгалтерського обліку

rp000801 Учет основных средств / rp000802 Облік основних засобів

rp000823 Должностная инструкция бухгалтера / rp000824 Посадова інструкція бухгалтера

rp000861 Календарь бухгалтера / rp000862 Календар бухгалтера.