БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку оренди

Реклама

Тема: buh021272 Бухгалтерська довідка / buh021271 Бухгалтерская справка

Таблиця 08. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку оренди

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Підтвердження критеріїв, за якими оренда класифікується як фінансова [читайте додатково Учет финансовой аренды (у арендатора)]

п. 4 ПСБО 14

02

Розрахунок нинішньої вартості мінімальних орендних платежів та інших платежів, пов'язаних з фінансовою орендою

п. 5 ПСБО 14

03

Порядок розрахунку амортизації інших необоротних матеріальних активів, створених на суму поліпшень, проведених орендарем [читайте про облік цих поліпшень на сторінці Облік оренди основних засобів / Учет аренды основных средств]

п. 8 ПСБО 14

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021201 Учет основных средств / buh021202 Облік основних засобів

buh021203 Группы основных средств / buh021204 Групи основних засобів

buh021205 Амортизация основных средств / buh021206 Амортизація основних засобів

buh021207 Ремонт основных средств / buh021208 Ремонт основних засобів

buh021209 Переоценка основных средств / buh021210 Переоцінка основних засобів

buh021211 Продажа основных средств / buh021212 Продаж основних засобів

buh021213 Приобретение основных средств / buh021214 Придбання основних засобів

buh021215 Ликвидация основных средств / buh021216 Ліквідація основних засобів

buh021217 Проводки - основные средства / buh021218 Проводки по основним засобам

buh021219 Дооценка основных средств / buh021220 Дооцінка основних засобів

buh021221 Методы амортизации / buh021222 Методи амортизації

buh021223 Инвентарная карточка учета основных средств / buh021224 Інвентарна картка обліку основних засобів

buh021203 Финансовая отчетность / buh021204 Фінансова звітність підприємства

buh021203 Бухгалтерский учет / buh021204 Бухгалтерський облік

buh021213 Учетная политика / buh021214 Облікова політика

buh021205 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021206 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021213 Отчет о финансовых результатах / buh021214 Звіт про фінансові результати

buh021215 Отчет о движении денежных средств / buh021216 Звіт про рух грошових коштів

buh021217 Отчет о собственном капитале / buh021218 Звіт про власний капітал

buh021219 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021220 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021221 Примечания к финансовой отчетности / buh021222 Примітки до фінансової звітності

buh021207 Годовой отчет / buh021208 Річний звіт

buh021209 Квартальный отчет / buh021210 Квартальний звіт

buh021205 Бухгалтерские проводки / buh021206 Бухгалтерські проводки

buh021215 Приказ об учетной политике / buh021216 Наказ про облікову політику

buh021211 Электронная отчетность / buh021212 Електронна звітність

buh021219 План счетов бухгалтерского учета / buh021220 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021223 Должностная инструкция бухгалтера / buh021224 Посадова інструкція бухгалтера

buh021261 Календарь бухгалтера / buh021262 Календар бухгалтера.