Часто задаваемые вопросы...
 

Єдиний податок та комісійна торгівля

Теми: Єдиний податок (Единый налог).

Запитання. Фізична особапідприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування, здійснює комісійну торгівлю. Що вважається її доходом?

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу).

Відповідно до пунктів 4 та 5 Порядку ведення книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат, затвердженого наказом № 1637, у книзі відображаються фактично отримана сума доходів, що надійшла на поточний рахунок платника податку та/або отримана готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Договір комісії — це договір, коли одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 Цивільного кодексу).

Отже, доходом фізичної особипідприємця, яка застосовує спрощену систему оподаткування та здійснює комісійну торгівлю, є вся сума коштів, що надійшла їй за договором комісії у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Інші сторінки про Єдиний податок (Единый налог):

r208317 Декларація платника єдиного податку (r208318 Декларация плательщика единого налога).

r208323 Групи платників єдиного податку (r208324 Группы плательщиков единого налога).

r208319 Сплата єдиного податку (r208320 Оплата единого налога).

r208321 Заповнення декларації єдиного податку (r208322 Заполнение декларации единого налога, примеры).

r208317 1 група платників єдиного податку (r208318 1 группа плательщиков единого налога).

r208323 2 група платників єдиного податку (r208324 2 группа единого налога).

r208325 3 група платників єдиного податку (r208326 3 группа плательщиков единого налога).

r208327 4 група платників єдиного податку (r208328 4 группа единого налога).

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua