Найчастіші питання / відповіді...
 

Єдиний податок та комісійна торгівля

Теми: Єдиний податок (Единый налог).

Запитання. Фізична особапідприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування, здійснює комісійну торгівлю. Що вважається її доходом?

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу).

Відповідно до пунктів 4 та 5 Порядку ведення книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат, затвердженого наказом № 1637, у книзі відображаються фактично отримана сума доходів, що надійшла на поточний рахунок платника податку та/або отримана готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Договір комісії — це договір, коли одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 Цивільного кодексу).

Отже, доходом фізичної особипідприємця, яка застосовує спрощену систему оподаткування та здійснює комісійну торгівлю, є вся сума коштів, що надійшла їй за договором комісії у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Інші сторінки про Єдиний податок (Единый налог):

Важливі сторінки:

r208307 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r208308 ЕСВ (единый социальный взнос),

r208309 План рахунків бухгалтерського обліку / r208310 План счетов бухгалтерского учета,

r208313 Основні засоби / r208314 Основные средства,

r208315 Компенсація за невикористану відпустку / r208316 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r208319 Баланс підприємства / r208320 Баланс предприятия,

r208321 Штатний розпис / r208322 Штатное расписание,

r208323 Індексація зарплати / r208324 Индексация зарплаты,

r208325 Розрахунок лікарняних / r208326 Расчет больничного,

r208327 Як розрахувати відпускні, якщо відпрацьовано менше року / r208328 Расчет отпускных,

r208329 Лікарняні (лікарняний лист) / r208330 Больничные (больничный лист),

r208331 Класифікатор професій / r208332 Классификатор профессий,

r208339 Відпустка по вагітності і пологам / r208340 Декретный отпуск (на украинском языке),

r208341 Термін зберігання табеля обліку робочого часу / r208342 Как заполнять табель рабочего времени?,

r208343 Нарахування відпускних / r208344 Начисление отпускных,

r208345 Декларація про доходи / r208346 Декларация о доходах,

r208347 Графік відпусток, зразок excel / r208348 График отпусков, образец (Украина) скачать,

r208359 Трудовий договір, приклад / r208350 Трудовой договор, пример,

r208351 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r208352 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r208303 Неоподаткований мінімум / r208304 50 необлагаемых минимумов,

r208353 Єдиний податок - 3 група / r208354 Единый налог - 3 группа,

r208355 Єдиний податок - 2 група / r208356 Единый налог - 2 группа,

r208357 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r208358 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r208373 Наказ про відпустку, приклад / r208374 Приказ на отпуск, пример,

r208375 Заява на відпустку, приклад / r208376 Заявление на отпуск, пример,

r208377 Особова картка працівника, приклад / r208378 Личная карточка работника, пример,

r208379 Декларація платника єдиного податку / r208380 Декларация плательщика единого налога,

r208381 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r208382 Правила внутреннего трудового распорядка,

r208383 Зразок заповнення 20 опп для фізичних осіб, r208384 ЄСВ ФОП,

r208385 Наказ про прийняття на роботу / r208386 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua