Найчастіші питання / відповіді...
 

Обмеження сум лікарняних та декретних з урахуванням страхового стажу

Теми: Лікарняні (Больничные), Декретні - допомога по вагітності та пологах (Декретные - пособие по беременности и родам).

Період страхового стажу застрахованої особи впливає на розмір допомоги з тимчасової непрацездатності. Частина перша ст. 15 Закону про соцстрах визначає розміри допомоги залежно від періоду страхового стажу у відсотках до середньої заробітної плати:

01) до трьох років — 50 %;

02) від трьох до п'яти років — 60 %;

03) від п'яти до восьми років — 70 %;

04) понад вісім років — 100 %.

БОНУС: Скачайте бeзкoштовно довідник "Лікарняні + Декретні"

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами не залежить від страхового стажу (частина перша ст.26 Закону).

В окремих випадках враховуються додаткові обмеження.

Згідно частині четвертій ст. 12 Закону про соцстрах та п. 29 Порядку № 1266 обмежено розмір допомоги для осіб, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців. Цим особам виплати здійснюються так:

01) допомога з тимчасової непрацездатності — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної зарплати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;

02) допомога у зв 'язку з вагітністю та пологами — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної зарплати та не менше за розмір мінімальної зарплати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Використовуйте Калькулятор розрахунку лікарняних >> та Калькулятор розрахунку декретних >>

Відсутність шестимісячного стажу може бути наслідком перебування застрахованої особи у відпустці без збереження зарплати для догляду за дитиною від трьох до шести років (див. лист Мінсоцполітики №1991/0/14-14/18 від 28.02.2014, додатково дивіться Відпустка по догляду за дитиною), хоча період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску, тобто включається до страхового стажу без обмежень. Також відсутність шестимісячного стажу може пояснюватися тим, що особа протягом останніх 12 місяців більше ніж шість місяців не мала роботи або ж працювала на умовах неповного робочого часу, у зв'язку з чим за неї сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Додатково: ? Питання що часто ставляться про лікарняні та декретні

У листі №2.4-17-92 від 17.01.2015 ФСС з тимчасової непрацездатності пояснив, що обмеження застосовуються, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у 12-місячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж.

Алгоритм нарахування допомоги з урахуванням зазначених обмежень ФСС з непрацездатності навів у листі №5.2-32-865 від 15.05.2015. Зокрема, розрахунки проводяться у такому порядку:

01) обчислюється фактична середньоденна заробітна плата на підставі фактичних даних — загальний заробіток застрахованої особи у розрахунковому періоді та кількість календарних днів розрахункового періоду;

02) визначається розмір фактичної середньоденної заробітної плати з урахуванням страхового стажу застрахованої особи. Отриманий показник порівнюється із розміром середньоденної заробітної плати, обчисленої із мінімальної заробітної плати у місяці настання страхового випадку. Зауважимо, що з 4 липня 2015 року такі обчислення необхідно робити з розміру мінімальної заробітної плати, який ділиться на середньомісячну кількість календарних днів (30,44). Тобто щодо страхових випадків, які настали з 4 липня 2015 року, фактичну середньоденну заробітну плату з урахуванням страхового стажу потрібно порівнювати із показником, що дорівнює розміру мінімальної зарплати, розділеному на 30,44. За період з 1 січня по 3 липня 2015 року мінімальна середньоденна заробітна плата у місяці настання страхового випадку обчислювалася шляхом ділення мінімальної заробітної плати на кількість робочих днів у цьому місяці за графіком роботи підприємства або індивідуальному графіку роботи працівника (див. лист ФСС № 5.2-32-865 від 15.05.2015).

Далі на прикладах розглянемо дію цих обмежень.

Приклад 1. Працівник, який має страховий стаж 2 місяці (лікарняні нараховуються у розмірі 50%), подав листок непрацездатності з 11 по 15 липня. На підприємстві, яке є його першим місцем роботи, він працює з 1 травня. Його оклад — 1400 грн.

Середньоденна заробітна плата у розрахунковому періоді (серпень - вересень) з урахуванням страхового стажу становить 22,95 грн. (1400 грн. * 2 міс. / 61 календ. дн. * 50%).

Необхідно порівняти цей показник із мінімальною середньоденною заробітною платою у липні (1450 / 30,44 = 47,63 грн.), тому що за останні 12 місяців працівник має лише 2 місяці страхового стажу. У цьому випадку нарахування допомоги потрібно здійснювати виходячи із фактичної середньоденної заробітної плати з урахуванням страхового стажу (22,95 грн.), адже частиною четвертою ст. 19 Закону про соцстрах та п.29 Порядку № 1266 обмежується максимальний, а не мінімальний розмір допомоги.

Отже, розмір лікарняних у цьому прикладі становить 114,75 грн. (22,95грн. * 5 календ. дн.).

 

Приклад 2. Працівник, який має страховий стаж 4 роки (лікарняні нараховуються у розмірі 60%), подав листок непрацездатності з 1 по 9 жовтня. На підприємстві він працює з 10 серпня 2015 року. З попереднього місця роботи він звільнився 30 листопада 2014 року. Його оклад — 6000 грн.

Середньоденна заробітна плата у розрахунковому періоді (вересень) з урахуванням страхового стажу становить 120 грн. (6000 грн. / 30 к. дн. * 60%).

Однак протягом останніх 12 місяців працівник не працював з грудня 2014 року по липень 2015 року, тобто цей період не зараховано до його страхового стажу. Тому потрібно врахувати обмеження щодо розміру допомоги в межах мінімальної заробітної плати. Тобто допомогу потрібно нараховувати виходячи із середньоденної заробітної плати, обчисленої з мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку: 45,27грн. (1378 грн. / 30,44). Отже, розмір допомоги становить 407,43 грн. (45,27 грн. * 9 к. дн.).

БОНУС: Скачайте довідник "Зарплата"

 

Приклад 3. Працівниця, що почала працювати з 1 липня 2021 року після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, подала листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами за період з 1 жовтня. Оклад працівниці — 15000 грн.

Розмір фактичної середньоденної зарплати становить 489,13 грн. (15000 грн. * 3 міс. / 61 к. дн.).

Оскільки період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до страхового стражу, необхідно врахувати обмеження щодо максимального розміру декретних у двократному розмірі мінімальної заробітної плати. Середньоденна заробітна плата із розрахунку мінімальної зарплати у жовтні становить 197,11 грн. ( = 6000 грн./ 30,44), а у двократному розмірі — 394,22 грн. ( = 6000 грн. * 2 / 30,44).

Тобто маємо застосувати "максимальне" обмеження, бо середньоденна зарплата 489,13 грн. перевищує максимально припустимий розмір 394,22 грн..

Отже, суму декретних нараховано у розмірі 49671,72 грн. ( = 394,22 грн. * 126 к. дн.).

 

Приклад 4. Виходячи з умов попереднього прикладу, припустимо, що оклад працівниці не 15000 грн., а 5500 грн.

За таких умов розмір фактичної середньоденної зарплати становить 179,35 грн. (5500 грн. * 3 міс. / 92 к. дн.). Цей показник менше ніж розмір середньоденної заробітної плати із розрахунку мінімальної зарплати у жовтні (197,11 грн.), тому він не може застосовуватися для нарахування допомоги, оскільки частиною четвертою ст. 19 та частиною другою ст. 26 Закону про соцстрах передбачено мінімальний розмір декретних — не менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Таким чином, суму декретних нараховано у розмірі 24835,86 грн. (197,11 грн. * 126 к. дн.).

 

Приклад 5. Приклад розрахунку декретних пicля відпустки по догляду за дитинoю до 6 років >>.

Додатково:

1) Декретные в объединенной отчетности (Декретні в об'єднаній звітності),

2) Больничные в объединенной отчетности (Лікарняні в об'єднаній звітності).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua