БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

"Об'єднана звітність" 1ДФ за відокремлений підрозділ, не уповноважений сплачувати ПДФО, ВЗ

Тема: Об'єднана звітність / Объединенная отчетность (Форма 1ДФ), Додаток 4ДФ.

Стосовно цього випадку від податківців є ІПК №864/ІПК/99-00-04-03-03-06 від 09.03.2021.

Якщо підприємство має відокремлений підрозділ, що не уповноважений самостійно сплачувати ПДФО та ВЗ, то інформацію про доходи, нараховані та виплачені працівникам такого підрозділу, і нараховані/сплачені з них ПДФО та ВЗ, воно відображає у окремому Розрахунку ("об'єднаній" Формі 1ДФ) за цей підрозділ.

В такому випадку в рядку 032 основної частини звітності та в рядку 032 додатка 4ДФ підприємство зазначає код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого наказом Мінрозвитку громад та територій України №290 від 26.11.2020 (згідно з п. 1 п. 4 розд. IV Порядку № 4).

Подавати цей Рохрахунок підприємству треба за своїм основним місцем обліку.

У цьому окремому Розрахнку, складеному головним підприємством за "неуповноважений" відокремлений підрозділ, мають бути тільки додатки 4ДФ за місяці звітного кварталу з даними щодо працівників цього "неуповноваженого" відокремленого підрозділу.

Якщо головне підприємство має 3 "неуповноважених" відокремлених підрозділи, то воно cкладає 4 Розрахунки:

1) один "головний", з додатком 4ДФ тільки осовно нарахувань / виплат головного підприємства, з усіма іншими додатками стосовно всіх застрахованих осіб (у рядку 032 вказує код Кодифікатора за місцезнаходженням головного підприємства);

2-4) по одному Розрахунку стосовно працівників кожного з трьох "неуповноважених" відокремлених підрозділів (у рядку 032 вказує код Кодифікатора за місцезнаходженням відокремленого підрозділу), до яких додаються 4ДФ із доходами працівників "неуповноважених" підрозділів та утриманим/сплаченим ПДФО/ВЗ з цих доходів.

Також є Роз'яснення ЦМУ ДПС по pоботі з великими платниками податків від 02.07.2021 щодо заповнення рядка «033» Розрахунку та Додатку 4ДФ, якщо є декілька "не уповноважених" підрозділів, у т.ч. розглянуто ситуацію, коли декілька підрозділів розташовані на території однієї [!!! увага !!!] територіальної громади (району, міста)

У заголовній частині "об'єднаної звітності" за не уповноважений відокремлений підрозділ не зазначається кількість працівників (дивіться Роз'яснення ПМУ ДПС від 03.08.2021), а y паперовому вигляді проставляються прочерки.

Додатково читайте: Рядок 032 об'єднаної звітності

Важливі сторінки / Важные страницы:

1df004702 Добірка "ПДФО (прибутковий податок)" / 1df004701 Сборник "НДФЛ в Украине"

1df004704 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / 1df004703 Единый социальный взнос (ЕСВ)

1df004706 Добірка "Військовий збір" / 1df004705 Сборник "Военный сбор"

1df004708 ? Питання, що часто ставляться про ПДФО / 1df004707 ? Часто задаваемые вопросы по НДФЛ

1df004710 ? Питання, що часто ставляться про ЄСВ / 1df004709 ? Часто задаваемые вопросы о ЕСВ

1df004712 Класифікатор професій / 1df004711 Классификатор профессий

1df004714 Рахунки для сплати ЄСВ / 1df004713 Счета для уплаты ЕСВ

1df004716 Об'єднаний звіт ЄСВ, ПДФО / 1df004715 Объединенный отчет ЕСВ, НДФЛ