БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Дистанційна робота: що треба знати

Реклама

Дистанційні працівники працюють y будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомний працівник працює за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник «прив’язаний» до вказаної в трудовому договорі адреси та може змінити її лише з дозволу роботодавця.

Режим роботи — ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються (дивіться Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка). Працівник розподіляє робочий час на власний розсуд — може працювати хоч рано вранці, хоч пізно ввечері.

Для віддаленої праці діють норми тривалості робочого часу:

1) нормальна тривалість — до 40 годин на тиждень;

2) скорочена (для певних категорій працівників [дивіться Норми робочого часу]) — до 24 або 36 годин на тиждень.

Дистанційному працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку i харчування — період відключення [додатково читайте: Перерва для відпочинку / Перерыв для отдыха]. Працівник y цей час може не відповідати на повідомлення чи телефонні дзвінки роботодавця.

Працюючи дистанційно, людина самостійно відповідає за додержання безпечних i нешкідливих умов праці на робочому місці. Проте роботодавець має проводити інструктаж (дистанційно або очно) щодо безпечного використання обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

Яка робота може виконуватися дистанційно?

Законодавство не визначає переліку робіт, які можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Наприклад, якщо це продаж товарів y магазині або виробництво на заводі — працівники можуть працювати виключно на території підприємства.

Однак якщо це адміністративна робота, яку цілком припустимо виконати поза приміщень роботодавця, роботодавець може перевести працівника на дистанційну форму роботи.

Окрім цього, за можливості та наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:

1) вагітних жінок [дивіться додатково Праця вагітних жінок / Труд беременных];

2) працівників, які мають дитину [доадтково читайте Праця матерів] віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);

3) працівників, які мають двох або більше дітей [додатково стосовно цієї категорії читайте Додаткова відпустка працівникам які мають дітей / Дополнительный отпуск на детей в Украине] віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

4) батьків або опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи;

5) працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації — тимчасово на два місяці.

Як оформити дистанційного працівника?

Новоприйняті працівники можуть працювати дистанційно після укладення трудового договору [дивыться з прикладами Трудовий договір / Трудовой договор] про дистанційну роботу y письмовій формі [додатково: Наказ про прийняття на роботу / Приказ о приеме на работу та Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу].

Якщо роботодавець запроваджує тимчасовий дистанційний режим роботи для працівників, що вже працюють, наприклад на час епідемії/пандемії, закон дозволяє зробити це за допомогою наказу (розпорядження).

Також цей виняток поширюється на час:

1) самоізоляції працівника y випадках, встановлених законодавством;

2) загрози збройної агресії;

3 надзвичайної ситуації техногенного, природного або іншого характеру.

Роботодавець має ознайомити працівника з наказом упродовж двох днів із дня ухвалення, але до запровадження дистанційної роботи.

Пам’ятайте! Перевести працівника на дистанційну роботу можна лише за його згодою. Переведення з ініціативи роботодавця вважатиметься зміною істотних умов роботи [додатково дивіться Зміна режиму роботи / Изменение режима работы], про що працівників необхідно попереджати за 2 місяці.

Що треба вказувати в договорі про дистанційну роботу?

З 16 липня 2021 року діє типова форма трудового договору для дистанційної роботи. Зокрема слід визначити в договорі:

1) найменування роботи, професії або посади працівника;

2) трудові функції;

3) терміни дії договору;

4) умови оплати праці;

5) тривалість робочого часу i відпочинку;

6) порядок i терміни забезпечення обладнанням, програмно-технічними та іншими засобами та/або розмір, порядок i терміни виплати працівникам компенсації за використання належних їм або орендованих ними засобів та інших відшкодувань витрат;

7) порядок i терміни подання звітів про виконану роботу;

8) способи комунікації між працівником i роботодавцем тощо.

Як оплачувати дистанційну роботу?

Якщо роботодавець не домовився з працівником про інше, дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі не рідше двох разів на місяць [дивіться Строки виплати зарплати / Сроки выплаты зарплаты].

Хто облаштовує «домашній офіс» для дистанційної роботи?

Роботодавець має забезпечити дистанційного працівника обладнанням та засобами для виконання професійних обов’язків. Неодмінно безпечними та y належному стані. Також роботодавець організовує встановлення та обслуговування засобів та оплачує витрати. Працівник матеріально відповідає за їхню нестачу або пошкодження.

Якщо працівник використовує власні засоби для потреб підприємства, варто домовитися з ним про розмір i порядок відшкодування їхнього зношування (амортизацію), витрат на використання (електроенергія, інтернет, заміна витратних матеріалів).

Чи відрізняються права дистанційного працівника від тих, хто працює y приміщеннях роботодавця?

Ні, працівники на дистанційній роботі мають ті самі трудові права — з урахуванням специфіки дистанційної роботи, зазначеної в трудовому договорі. Як i решта найманих працівників, вони можуть іти в щорічну відпустку [дивіться збірку Щорічна відпустка / Ежегодный отпуск], відкривати лікарняний [дивіться добірку Лікарняні, лікарняний лист / Больничные, больничный лист] тощо.

Як оформити повернення дистанційних працівників до приміщень роботодавця?

Якщо запровадили дистанційну роботу наказом на час карантину, після його завершення (або за потреби раніше) працівники можуть відновити звичайний режим роботи.

Для цього працівники мають написати заяву, a роботодавець — видати наказ (розпорядження) про припинення дистанційної роботи та відновлення звичайного режиму роботи, зазначивши:

1) причину зміни режиму роботи: закінчення карантину, скасування обмежувальних заходів, відновлення роботи транспорту тощо;

2) дату припинення дистанційної роботи;

3) дату виходу працівників на роботу;

4) перелік працівників із зазначенням їхніх посад;

5) порядок ознайомлення працівників із наказом та зміною режиму роботи.

Працівники, які вирішили далі працювати віддалено, мають написати про це заяву. На підставі заяви роботодавець видає наказ (розпорядження) та ознайомлює з ним працівників.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh071330 Перевірки Держпраці / buh071329 Проверки инспекции по труду

buh071385 Цивільно-правовий договір / buh071384 Договор ГПХ (Гражданско-правовой договор).

buh071304 Індексація зарплати / buh071303 Индексация зарплаты

buh071312 Компенсація за невикористану відпустку / buh071311 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh071306 Штатний розпис / buh071305 Штатное расписание

buh071302 Табель обліку робочого часу / buh071301 Табель учета рабочего времени

buh071308 Приклад індексації заробітної плати / buh071307 Пример индексации зарплаты

buh071310 Розрахунок відпускних / buh071309 Расчет отпускных

buh071306 Таблиця індексації зарплати / buh071305 Таблица индексации зарплаты

buh071322 Код класифікатора професій / buh071321 Классификатор профессий, Украина

buh071358 Повідомлення про прийняття на роботу / buh071357 Уведомление о приеме на работу

buh071342 Змінний графік роботи / buh071341 Сменный график работы

buh071344 Робота в нічний час / buh071343 Работа в ночное время

buh071372 Вихідна допомога / buh071371 Выходное пособие

buh071374 Особова картка працівника / buh071373 Личная карточка работника

buh071380 Строковий трудовий договір / buh071379 Срочный трудовой договор

buh071382 Звільнення за власним бажанням / buh071381 Увольнение по собственному желанию

buh071384 Звільнення за угодою сторін / buh071383 Увольнение по соглашению сторон