БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Приклад наказу про прийняття працівника з випробувальним терміном

Реклама

Тема: Випробувальний термін (Испытательный срок), Наказ про прийняття на роботу (Приказ о приеме на работу).

_ТОВ "Мрії працівників"_

Типова форма N П-1

Найменування підприємства (установи, організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. N 489

 

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) N 49 від "22" квітня 2019 р.
про прийняття на роботу

Майструк Іван Антонович

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Прийняти на роботу з "23" квітня 2019 р.
до "__" __________ 20___ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

Табельний номер

32

 

_______Механічний цех №2______
назва структурного підрозділу
_Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів_
назва професії (посади), кваліфікація

 

умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою "х"):

умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"):

    на конкурсній основі

робота:  Х  основна     за сумісництвом

    за умовами контракту до ____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

умови праці (згідно атестації робочого місця):
________________________________________

 Х  зі строком випробування 2 місяці

________________________________________

    на час виконання певної роботи

 Х  тривалість робочого дня (тижня) 8 год. 00 хв.

    на період відсутності основного працівника

    тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом _________________ год.

    із кадрового резерву

    ______________________________________

    за результатами успішного стажування

    ______________________________________

    переведення

 

    _____________________________________

 

Оклад: 15000,00 грн.

Керівник підприємства
(установи, організації)

___________________
(підпис)

_Суперкрутюк А. О._
(Прізвище, ім'я, по батькові)

З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений


________________________
(підпис працівника)


"22" квітня 2019 року

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh040801 Расчет отпускных / buh040802 Розрахунок відпускних.

buh040803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh040804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh040805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh040806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh040807 Пример расчета отпускных / buh040808 Приклад розрахунку відпускних.

buh040811 Выплата отпускных / buh040812 Виплата відпускних.

buh040831 Резерв отпусков / buh040832 Резерв відпусток.

buh040833 Учет отпускных / buh040834 Облік відпускних.

buh040881 График отпусков / buh040882 Графік відпусток.

buh040883 Ежегодный отпуск / buh040884 Щорічна відпустка.

buh040885 Учебный отпуск / buh040886 Навчальна відпустка.

buh040887 Отпуск за свой счет / buh040888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh040837 Отпуск по уходу за ребенком / buh040838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh040839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh040840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh040865 Приказ на отпуск / buh040866 Наказ про відпустку .

buh040867 Заявление на отпуск / buh040868 Заява на відпустку.

buh040843 Декретный отпуск / buh040844 Декретна відпустка.