БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

2 приклади цивільно-правового договору підряду (з використанням або без використання матеріалу замовника

Тема: Цивільно-правовий договір ( Гражданско-правовой договор).

Ситуація 1. Договір підряду без використання матеріалів замовника.

Як можна конкретніше пропишіть у підпункті 2.1 договору зміст виконуваних робіт. Якщо можливо, вкажіть кількість або обсяг робіт.

Завантажте приклад договору: dogovir-pidryadu-1.doc

Додаткові коментарі.

1. У підпункті 6.2 договору прописано, що дія договору може достроково припинятися раніше лише за взаємною згодою обох сторін у письмовій формі, підписаній обома сторонами. Звісно ви можете написати, наприклад "Дія договору припиняється за рішенням однієї зі СТОРІН, з попереднім письмовим повідомленням іншої СТОРОНИ за один місяць". Але тоді доведеться прописати у договорі процедуру  завершення відносин і закінчення робіт, які вже було розпочато, порядок оцінки та строки оплати фактично виконаної частини робіт. Адже коли робота ще не виконана, цілком імовірна ситуація, коли виконавець вважає, що зроблено 70% работи, а замовник вважає, що зроблено лише 20%.

1. У підпункті 4.2 договору залишено вибір "Оплата за послуги здійснюється у безготівковій (готівковій) формі...". Залиште один з варіантів ("у безготівковій формі" чи "у готівковій формі"). Або можете прописати обидва можливі варіанти, наприклад, таким формулюванням: "у безготівковій або готівковій формі". Якщо за вашим договором можливий безготівковий розрахунок, додайте платіжні банківські реквізити виконавця у розділі "10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН".

Ситуація 2. Договір підряду з використанням матеріалів замовника.

Коли будете детально описувати роботу в підпункті 2.1 договору, зверніть увагу на вимоги статті 840 Цивільного кодексу та додайте необхідні умови договору. Процитуємо нижче зміст цієї статті.

"Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника

1. Якщo робота виконується частково aбо в повному обсязі з мaтеріалу замовника, підрядник відповідає зa неправильне використання цього матеріалу. Пiдрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу тa повернути його залишок.

2. Якщo робота виконується з матеріалу замовника, y договорі підряду мають бyти встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення йoго залишку та основних відходів, a також відповідальність підрядника зa невиконання або неналежне виконання cвоїх обов'язків.

3. Підрядник відповідає зa невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником, якщo не доведе, що цi недоліки не могли бyти ним виявлені пoи належному прийманні матеріалу."

Завантажте приклад договору: dogovir-pidryadu-2-material-zamovnika.doc

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh071030 Перевірки Держпраці / buh071029 Проверки инспекции по труду

buh071050 Трудовий договір / buh071049 Трудовой договор

buh071004 Індексація зарплати / buh071003 Индексация зарплаты

buh071002 Строки виплати зарплати / buh071001 Сроки выплаты зарплаты

buh071012 Компенсація за невикористану відпустку / buh071011 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh071006 Штатний розпис / buh071005 Штатное расписание

buh071002 Табель обліку робочого часу / buh071001 Табель учета рабочего времени

buh071008 Приклад індексації заробітної плати / buh071007 Пример индексации зарплаты

buh071010 Розрахунок відпускних / buh071009 Расчет отпускных

buh071006 Таблиця індексації зарплати / buh071005 Таблица индексации зарплаты

buh071002 Лікарняні / buh071001 Больничные

buh071022 Державний класифікатор професій / buh071021 Классификатор профессий, Украина

buh071010 Допомога по вагітності та пологах / buh071009 Пособие по беременности и родам

buh071044 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh071043 Декретный отпуск по беременности и родам

buh071058 Повідомлення про прийняття на роботу / buh071057 Уведомление о приеме на работу

buh071018 Правила внутрішнього трудового розпорядку / buh071017 Правила внутреннего трудового распорядка

buh071042 Змінний графік роботи / buh071041 Сменный график работы

buh071044 Робота в нічний час / buh071043 Работа в ночное время

buh071072 Вихідна допомога / buh071071 Выходное пособие

buh071074 Особова картка працівника / buh071073 Личная карточка работника

buh071076 Наказ про прийняття на роботу / buh071075 Приказ о приеме на работу

buh071078 Заява про прийняття на роботу / buh071077 Заявление о приеме на работу

buh071080 Строковий трудовий договір / buh071079 Срочный трудовой договор

buh071082 Звільнення за власним бажанням / buh071081 Увольнение по собственному желанию

buh071084 Звільнення за угодою сторін / buh071083 Увольнение по соглашению сторон

buh071097 Приклад заповнення звіту ЄСВ по договору ЦПХ / buh071098 Пример заполнения отчета ЕСВ по договору ГПХ