БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Відео: 6 етапів оформлення нового працівника

Реклама

Протягом відео використовуються:
• Кодекс законів про працю - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
• добірка Заява про прийняття на роботу
• добірка Трудовий договір
• добірка Наказ про прийняття на роботу
Класифікатор професій ДК 003:2010
• добірка Повідомлення про прийняття працівника на роботу
• добірка Правила внутрішнього трудового розпорядку
• добірка Особова картка працівника
• наказ Мінюсту від 18.06.2015 №1000/5 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
• тема Прийняття на роботу сумісника
• наказ Мінстату № 277 від 27.10.95 Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0277202-95#Text
Обов'язкові кадрові документи роботодавців

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh063985 Бланк повідомлення про прийняття на роботу, Як скасувати повідомлення про прийняття працівника на роботу?

buh063930 Перевірки Держпраці / buh063929 Проверки инспекции по труду

buh063904 Індексація зарплати / buh063903 Индексация зарплаты

buh063912 Компенсація за невикористану відпустку / buh063911 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh063906 Штатний розпис, Зразок / buh063905 Штатное расписание, Образец

buh063902 Табель обліку робочого часу / buh063901 Табель учета рабочего времени

buh063910 Розрахунок відпускних / buh063909 Расчет отпускных

buh063902 Лікарняні / buh063901 Больничные

buh063910 Допомога по вагітності та пологах / buh063909 Пособие по беременности и родам

buh063944 Декретна відпустка / buh063943 Декретный отпуск

buh063942 Змінний графік роботи / buh063941 Сменный график работы

buh063944 Робота в нічний час / buh063943 Работа в ночное время

buh063972 Вихідна допомога при звільненні / buh063971 Выходное пособие при увольнении

buh063980 Строковий трудовий договір / buh063979 Срочный трудовой договор

buh063982 Звільнення за власним бажанням / buh063981 Увольнение по собственному желанию

buh063984 Звільнення за угодою сторін / buh063983 Увольнение по соглашению сторон