БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №18 розрахунку відпускних

Реклама

Жінка 06 травня вийшла з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років і подала заяву про надання їй у травні щорічної основної відпустки на 14 календарних днів починаючи з 16 числа. Як визначити розрахунковий період і розмір відпускних?

Середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. При цьому з розрахункового періоду виключається час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково (абзац шостий п. 2 Порядка № 100).

Розрахунковий період в даній ситуації: травень минулого року — квітень поточного року. Але період відпустки по догляду за дитиною до 3 років виключається з розрахункового періоду (по квітень включно).

Оскільки заробітку в розрахунковому періоді немає, середня зарплата визначається згідно з абзацом третім п. 4 Порядку № 100, тобто виходячи зі встановленого трудовим договором посадового окладу (а якщо оклад менше мінімальної зарплати, то виходячи з розміру мінзарплати).

Мінсоцполітіки пропонує у своїх листах №321/13/84-13 від 27.03.2013 р. і №498/13/84-13 від 08.05.2013 р. наступний алгоритм розрахунку середньої зарплати і суми відпускних для випадку, коли заробітку в розрахунковому періоді не було:

01) стаж для надання щорічної відпустки підсумовується за робочий рік (без урахування святкових і неробочих днів, а також періодів відпусток без збереження зарплати, не передбачених законодавством);

02) сумарний заробіток для розрахунку середньої зарплати визначається множенням посадового окладу на 12;

03) середня зарплата визначається діленням сумарного заробітку на кількість календарних днів розрахункового періоду (без святкових і неробочих днів).

Розмір місячного окладу працівниці — 7500,00 грн.

Умовний розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, в якому працівниця йде в щорічну відпустку = 365 – 11 = 354 дні.

Зверніть увагу! Кількість святкових днів у розрахунковому періоді – не завжди 11. У році маємо 11 святкових і неробочих днів, але Великдень і Трійця змінюють свою дату щороку. Тому в деяких випадках може бути 10 або 12 святкових днів. Наприклад, у 2016 році Пасха була у травні, а не у квітні.

Середньоденна зарплата:

= (7500,00 грн. * 12 міс.) / 354 к. дн. = 254,24 (грн./к. дн.).

Сума відпускних:

= 254,24 грн. / к. дн. * 14 к. дн. = 3559,36 (грн.).

Використовуйте Калькулятор відпускних >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh046601 Расчет отпускных / buh046602 Розрахунок відпускних.

buh046603 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh046604 Компенсація за невикористану відпустку.

buh046605 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh046606 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh046607 Пример расчета отпускных / buh046608 Приклад розрахунку відпускних.

buh046611 Выплата отпускных / buh046612 Виплата відпускних.

buh046631 Резерв отпусков / buh046632 Резерв відпусток.

buh046633 Учет отпускных / buh046634 Облік відпускних.

buh046681 График отпусков / buh046682 Графік відпусток.

buh046683 Ежегодный отпуск / buh046684 Щорічна відпустка.

buh046685 Учебный отпуск / buh046686 Навчальна відпустка.

buh046687 Отпуск за свой счет / buh046688 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh046637 Отпуск по уходу за ребенком / buh046638 Відпустка по догляду за дитиною.

buh046639 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh046640 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh046665 Приказ на отпуск / buh046666 Наказ про відпустку .

buh046667 Заявление на отпуск / buh046668 Заява на відпустку.

buh046641 Индексация зарплаты / buh046642 Індексація зарплати.

buh046643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh046644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.