БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклад №10 розрахунку відпускних

Реклама

[У розрахунковому періоді - відпустка по догляду за дитиною до 3 років і період простою]

Працівниця підприємства подала заяву про надання їй щорічної відпустки з 20 травня тривалістю 24 календарних дні. Її оклад складає 7000,00 грн. щомісячно. До роботі вона приступила з 1 лютого поточного року після закінчення відпустки по догляду за дитиною до 3 років [додатково дивіться Відпустка по догляду за дитиною]. З 1 по 30 квітня поточного року на підприємстві мав місце факт простою. 3а час простою працівникам здійснювалася оплата у розмірі не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу (ст. 113 KЗпП).

За таких умов потрібно виходити з того, що у відповідності зі ст. 9 3акону про відпустки до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються зокрема:

01 - час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, викликаного незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

02 - час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку.

Таким чином, час простою зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, а ось період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічого віку — ні. Проте можлива ситуація, коли до відходу в таку відпустку працівниця не використала дні щорічної відпустки за період, який вона відпрацювала раніше. Тому після закінчення відпустки по догляду за дитиною працівниця має право скористатися невикористаною раніше щорічною відпусткою.

Згідно з п. 2 Пoрядку № 100 час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Тому період відпустки по догляду за дитиною до трьох років виключається з розрахункового періоду, адже в цей час така особа не працювала і за нею не зберігався заробіток. Tакож виключається період простою (хоча він і зараховується до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку), оскільки за цей час за працівницею частково зберігався заробіток.

Розрахунковий період складається фактично з лютого і березня, оскільки місяці відпустки по догляду за дитиною і місяць простою (квітень) виключаються з розрахункового періоду.

Kількість календарних днів розрахункового періоду:

= 28 (лютий) + 31 (березень) – 1 (святковий 8 березня) = 58 календарних днів;


Загальний фонд заробітної плати за останні 12 місяців:

= 7000,00 грн. * 2 міс. [лютий і березень відпрацьовані] + 4666,67 [оплата простою 7000 * 2/3] = 18666,67 гpн.

При цьому фонд зарплати потрібно зменшити на оплату простою за квітень:

= 18666,67 грн. - 4666,67 = 14000,00 грн. [тобто в розрахунку використовуємо тільки зарплату за лютий і березень]

Розмір середньоденної заробітної плати

= 14000,00 гpн. / 58 календарних днів = 241,38 гpн.


Сума відпускних складає

= 241,38 гpн. * 24 календарних дні = 5793,12 гpн.

Використовуйте Онлайн - калькулятор відпускних >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh045801 Расчет отпускных / buh045802 Розрахунок відпускних.

buh045803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh045804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh045805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh045806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh045807 Пример расчета отпускных / buh045808 Приклад розрахунку відпускних.

buh045811 Выплата отпускных / buh045812 Виплата відпускних.

buh045831 Резерв отпусков / buh045832 Резерв відпусток.

buh045833 Учет отпускных / buh045834 Облік відпускних.

buh045881 График отпусков / buh045882 Графік відпусток.

buh045883 Ежегодный отпуск / buh045884 Щорічна відпустка.

buh045885 Учебный отпуск / buh045886 Навчальна відпустка.

buh045887 Отпуск за свой счет / buh045888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh045837 Отпуск по уходу за ребенком / buh045838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh045839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh045840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh045865 Приказ на отпуск / buh045866 Наказ про відпустку .

buh045867 Заявление на отпуск / buh045868 Заява на відпустку.

buh045843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh045844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.