БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Хто складає Форму №6 "Інформація за сегментами" (Додаток до приміток до річної фінансової звітності)

Реклама

Хто складає Форму №6 "Інформація за сегментами" (Додаток до приміток до річної фінансової звітності)

Обов'язок заповнювати форму № 6 покладено на (згідно п. 2 П(С)БО 29):

01) підприємства, організації та інші юрособи (далі — підприємства) незалежно від форм власності, які зобов'язані оприлюднювати річну фінзвітність. А саме: публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій із нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, страховики й інші фінансові установи (ч. 4 ст. 14 Закону про бухоблік);

02) підприємства, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг). До них належать суб'єкти господарювання, якщо на ринку товару в нього немає жодного конкурента або ж конкуренція незначна внаслідок обмежених можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин (ч. 1 ст. 12 Закону про захист конкуренції);

03) підприємства, якщо стосовно їхньої продукції (товарів, робіт, послуг) до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення.

Не мають складати форму № 6:

01) малі підприємства;

02) неприбуткові організації;

03) банки;

04) бюджетні установи;

05) підприємств, які відповідно до законодавства складають фінзвіт- ність за міжнародними стандартами.

За бажанням форму № 6 можуть складати всі суб'єкти господарювання для власних потреб, але подавати її не потрібно.

Після того, як ми визначили, кого стосується заповнення зазначеної звітності, розглянемо, які бувають сегменти та як їх виділяти на підприємстві.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023703 Финансовая отчетность / buh023704 Фінансова звітність підприємства

buh023703 Бухгалтерский учет / buh023704 Бухгалтерський облік

buh023713 Учетная политика / buh023714 Облікова політика

buh023705 Баланс предприятия (Форма №1) / buh023706 Баланс підприємства (Форма №1)

buh023713 Отчет о финансовых результатах / buh023714 Звіт про фінансові результати

buh023715 Отчет о движении денежных средств / buh023716 Звіт про рух грошових коштів

buh023717 Отчет о собственном капитале / buh023718 Звіт про власний капітал

buh023719 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh023720 Фінансовий звіт малого підприємства

buh023721 Примечания к финансовой отчетности / buh023722 Примітки до фінансової звітності

buh023705 Бухгалтерские проводки / buh023706 Бухгалтерські проводки

buh023715 Приказ об учетной политике / buh023716 Наказ про облікову політику

buh023719 План счетов бухгалтерского учета / buh023720 План рахунків бухгалтерського обліку

buh023701 Учет основных средств / buh023702 Облік основних засобів

buh023723 Должностная инструкция бухгалтера / buh023724 Посадова інструкція бухгалтера

buh023761 Календарь бухгалтера / buh023762 Календар бухгалтера.