БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №1 бухгалтерської довідки

Реклама

Тема: buh021572 Бухгалтерська довідка / buh021571 Бухгалтерская справка, buh021573 Виправлення помилок в обліку / buh021574 Исправление ошибок в учете.

Приклад 1.

У травні 2021 року при нарахуванні амортизації по адміністративному приміщенню допущена арифметична помилка: замість суми 410 грн. нарахована сума 4100 грн. У листопаді 2021 року помилка виявлена і склали бухгалтерську довідку.

ТОВ "Мрії працівників"

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Журналу 4 за листопад 2021 р.

м. Одеса

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Нарахована амортизація адміністративного приміщення за квітень 2021 р. (методом «сторно»)

92

13

(-4100 грн.)

2

Списано витрати на рахунок фінансових результатів (методом «сторно»)

79

92

(-4100 грн.)

3

Нарахована амортизація адміністративного приміщення за квітень 2021 р.

92

13

410 грн.

4

Списано витрати на рахунок фінансових результатів (методом «сторно»)

79

92

410 грн.

Виконавець - бухгалтер

_______________ Обліковченко О. М.

(підпис)

Головний бухгалтер

_______________ Головбухова Т. К.

(підпис)

«21» листопада 2021 р.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021503 Финансовая отчетность / buh021504 Фінансова звітність підприємства

buh021503 Бухгалтерский учет / buh021504 Бухгалтерський облік

buh021513 Учетная политика / buh021514 Облікова політика

buh021505 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021506 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021513 Отчет о финансовых результатах / buh021514 Звіт про фінансові результати

buh021515 Отчет о движении денежных средств / buh021516 Звіт про рух грошових коштів

buh021517 Отчет о собственном капитале / buh021518 Звіт про власний капітал

buh021519 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021520 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021521 Примечания к финансовой отчетности / buh021522 Примітки до фінансової звітності

buh021505 Бухгалтерские проводки / buh021506 Бухгалтерські проводки

buh021515 Приказ об учетной политике / buh021516 Наказ про облікову політику

buh021519 План счетов бухгалтерского учета / buh021520 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021501 Учет основных средств / buh021502 Облік основних засобів

buh021523 Должностная инструкция бухгалтера / buh021524 Посадова інструкція бухгалтера

buh021561 Календарь бухгалтера / buh021562 Календар бухгалтера.