БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку витрат

Реклама

Тема: buh021472 Бухгалтерська довідка / buh021471 Бухгалтерская справка

Таблиця 10. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку витрат

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Розрахунок суми розподілу загальновиробничих витрат

п. 16 ПСБО 16

02

Розрахунок роялті, що підлягають виплаті, з метою відображення їх у бухгалтерському обліку

ПСБО 16

03

Розрахунок курсових різниць

ПСБО 21

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021403 Финансовая отчетность / buh021404 Фінансова звітність підприємства

buh021403 Бухгалтерский учет / buh021404 Бухгалтерський облік

buh021413 Учетная политика / buh021414 Облікова політика

buh021405 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021406 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021413 Отчет о финансовых результатах / buh021414 Звіт про фінансові результати

buh021415 Отчет о движении денежных средств / buh021416 Звіт про рух грошових кошті

buh021417 Отчет о собственном капитале / buh021418 Звіт про власний капітал

buh021419 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021420 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021421 Примечания к финансовой отчетности / buh021422 Примітки до фінансової звітності

buh021407 Годовой отчет / buh021408 Річний звіт

buh021409 Квартальный отчет / buh021410 Квартальний звіт

buh021405 Бухгалтерские проводки / buh021406 Бухгалтерські проводки

buh021415 Приказ об учетной политике / buh021416 Наказ про облікову політику

buh021411 Электронная отчетность / buh021412 Електронна звітність

buh021419 План счетов бухгалтерского учета / buh021420 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021401 Учет основных средств / buh021402 Облік основних засобів

buh021423 Должностная инструкция бухгалтера / buh021424 Посадова інструкція бухгалтера

buh021461 Календарь бухгалтера / buh021462 Календар бухгалтера.