БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку зобов'язань

Реклама

Тема: buh021072 Бухгалтерська довідка / buh021071 Бухгалтерская справка

Таблиця 06. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку зобов'язань

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Розрахунок нинішньої вартості довгострокових зобов'язань

п. 10 ПСБО 11

02

Розрахунок суми забезпечень, у тому числі на оплату відпусток [читайте додатково Резерв відпусток / Резерв отпусков та Облік відпускних / Учет отпускных]

п. п. 13 – 18 ПСБО 11

03

Визначення суми списання безнадійної кредиторської заборгованості

ПСБО 11

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021003 Финансовая отчетность / buh021004 Фінансова звітність підприємства

buh021003 Бухгалтерский учет / buh021004 Бухгалтерський облік

buh021013 Учетная политика / buh021014 Облікова політика

buh021005 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021006 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021013 Отчет о финансовых результатах / buh021014 Звіт про фінансові результати

buh021015 Отчет о движении денежных средств / buh021016 Звіт про рух грошових кошті

buh021017 Отчет о собственном капитале / buh021018 Звіт про власний капітал

buh021019 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021020 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021021 Примечания к финансовой отчетности / buh021022 Примітки до фінансової звітності

buh021007 Годовой отчет / buh021008 Річний звіт

buh021009 Квартальный отчет / buh021010 Квартальний звіт

buh021005 Бухгалтерские проводки / buh021006 Бухгалтерські проводки

buh021015 Приказ об учетной политике / buh021016 Наказ про облікову політику

buh021011 Электронная отчетность / buh021012 Електронна звітність

buh021019 План счетов бухгалтерского учета / buh021020 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021001 Учет основных средств / buh021002 Облік основних засобів

buh021023 Должностная инструкция бухгалтера / buh021024 Посадова інструкція бухгалтера

buh021061 Календарь бухгалтера / buh021062 Календар бухгалтера.