БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заповнення окремих граф щодо перенесення відпусток у Графіку відпусток

Реклама

Тема: Перенесення відпустки (Перенос отпуска), График отпусков (Графік відпусток).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh018277 Довіднику "Відпустки" >>>

Приклад заповнення окремих граф щодо перенесення відпусток у Графіку відпусток:

Структурний підрозділ

Посада (спеціальність, професія) згідно штатного розпису

Прізвище, им'я, по батькові

Табе-ль­ний номер

Відпустка

Примітки

кіль-
кість кален-
дарних днів

період

перенесення відпустки

заплано­ваний

фактичний

підстава
(документ)

новий період відпустки
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Цех утилізації космічних кораблів

інженер з технічного нагляду

Захворайченко Вольфганг Амадей

014

24

12.07.2019 -

04.08.2019

12.07.2019— 17.08.2019

та

26.07.2019— 04.08.2019

наказ №104 від 06.08.2019 р.

02.09.2019 -

09.09.2019

перенесення час­тки відпустки у зв'язку з тимчасовою непраце-здатністю від час відпустки

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Відділ тюнінгу джедайських мечів

майстер

Вейдер Дарт Васильович

097

24

02.09.2019 -

25.09.2019

наказ №111 від 13.08.2019 р

05.10.2019 -

28.10.2019

перенесення у зв'язку з виробничою необ­хідністю

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh018201 Расчет отпускных / buh018202 Розрахунок відпускних.

buh018203 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh018204 Компенсація за невикористану відпустку.

buh018205 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh018206 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh018207 Пример расчета отпускных / buh018208 Приклад розрахунку відпускних.

buh018209 Переходящие отпускные / buh018210 Перехідні відпускні.

buh018211 Выплата отпускных / buh018212 Виплата відпускних.

buh018231 Резерв отпусков / buh018232 Резерв відпусток.

buh018233 Учет отпускных / buh018234 Облік відпускних.

buh018235 Корректировка отпускных / buh018236 Коригування відпускних.

buh018237 Отпуск по уходу за ребенком / buh018238 Відпустка по догляду за дитиною.

buh018239 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh018240 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh018283 Ежегодный отпуск / buh018284 Щорічна відпустка.

buh018291 Дополнительный отпуск / buh018292 Додаткова відпустка.

buh018293 Продолжительность отпуска / buh018294 Тривалість відпустки.

buh018285 Учебный отпуск / buh018286 Навчальна відпустка.

buh018287 Отпуск за свой счет / buh018288 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh018265 Приказ на отпуск / buh018266 Наказ про відпустку .

buh018267 Заявление на отпуск / buh018268 Заява на відпустку.

buh018241 Индексация зарплаты / buh018242 Індексація зарплати.

buh018243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh018244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh018245 Штатное расписание / buh018246 Штатний розпис.

buh018263 Табель учета рабочего времени / buh018264 Табель обліку робочого часу.