Найчастіші питання / відповіді...
 

Приклад заповнення декларації про доходи за 2015 рік що подається уповноваженою особою при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів у сумі, що передбачає перерахунок ПДФО; від відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності понад три роки; від надання в оренду нерухомого майна іншій фізичній особі, та декларується право на податкову знижку

Теми: ПДФО (НДФЛ), Декларація про доходи (Декларация о доходах).

Фізичною особою отримано доходи від двох та більше податкових агентів у сумі, що передбачає перерахунок ПДФО; від відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності понад три роки; від надання в оренду нерухомого майна іншій фізичній особі та декларується право на податкову знижку.

Отримання доходу від двох та більше податкових агентів. Платнику податків протягом 2015 р. нараховано заробітну плату від двох податкових агентів у розмірі 167 240,0 грн., з якої утримано:

• податку на доходи фізичних осіб — 25 073,9 грн.,

• єдиного соціального внеску — 6020,64 грн.,

• військового збору — 2508,60 грн.

Оскільки нарахований оподатковуваний дохід від двох податкових агентів перевищує граничний розмір, установлений абзацом першим пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу (у 2015 р. — 146 160 грн.),
платник податків заповнює декларацію та додаток Ф1.

Відомості щодо нарахованої заробітної плати відображаються у графі 3 рядка 10.1 декларації та у графі 3 рядка 1 додатка Ф1.

Утриманий податок на доходи фізичних осіб відображається у графі 4 рядка 10.1 декларації та у графі 3 рядка 1 додатка Ф1, єдиний соціальний внесок — у графі рядка 2 додатка Ф1.

Відчуження майна. Крім того, платником податків відчужено власну кватиру за 1200125 грн., яка перебувала у власності понад три роки. Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу такий дохід не оподатковується. Відомості щодо такого отриманого доходу відображаються у графі 3 рядка 10.2 декларації.

Надання майна в оренду. Щомісяця платник податку отримував від здавання в оренду 3 500,0 грн. н а картковий р ахунок, загальний річний дохід — 42 000 грн.

Отриманий дохід від здавання в оренду іншій фізичній особі житлового будинку зазначається у графі 3 рядка 10.3 декларації. Відповідно до пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу платники податку самостійно
визначають податкові зобов'язання зі сплати податків до бюджету.

Ставка податку на доходи фізичних осіб визначається згідно з п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Оскільки місячний дохід не перевищував граничного розміру (у 2015 р. — 12 180 грн.), ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15%. Розрахована сума податку на доходи фізичних осіб 6300 грн. (42 000 грн. × 15%) зазначається у графі 6 рядка 10.3 декларації. Військовий збір розраховується із застосуванням ставки податку 1,5% до бази оподаткування. У даному випадку розрахована сума військового збору 630 грн. (42 000 грн. × 1,5%) зазначається у графі 7 рядка 10.3 декларації.

Загальна сума річного доходу в сумі 1 409 365 грн. зазначається у графі 3 рядка 12 декларації.

Податкова знижка. Розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно зі ст. 166 Податкового кодексу, зазначається в розділі ІІІ декларації.

У рядку 13 декларації ставиться відмітка щодо категорії понесених витрат. В даному випадку витрати понесено у зв'язку з користуванням іпотечним житловим кредитом (пп. 166.3.1 п. 166.1 ст. 166 Податкового кодексу України), тому ставиться відмітка («v») у категорії «1» рядка 13 декларації.

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат (сума процентів за користування іпотечним житловим кредитом — 120 000 грн.) зазначається у рядку 14 декларації.

Розраховуємо суму нарахованої заробітної плати, зменшену на суму єдиного соціального внеску: 167 240 грн. – 6020,64 грн. = 161 219,36 грн., яка зазначається у рядку 15 декларації.

Оскільки податок на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати розраховувався за ставками 15 та 20%, при розрахунку податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у зв'язку з використанням
права на податкову знижку, слід враховувати, що податкова знижка — це частина податку на доходи фізичних осіб, утримана із заробітної плати, що відповідає сумі понесених витрат.

Розраховуємо суму податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку:

• визначаємо, яку частину з доходів у вигляді заробітної плати становлять понесені витрати;

• розраховуємо частину утриманого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, що відповідає понесеним витратам, з урахуванням його співвідношення до загальних доходів у вигляді заробітної плати.

Розрахована сума (18 663,19 грн. (120000 грн. /161 219,36 грн.) × 25 073,9 грн.) зазначається у рядку 17 декларації.

Податкові зобов'язання з ПДФО та військового збору. Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб з доходів, отриманих у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу.

Оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати без врахування єдиного соціального внеску становить 161 219,36 грн. (рядок 1 додатка Ф1 (167 240,0 грн.) — рядок 2 додатка Ф1 (6020,64 грн.)).

Із зазначеного оподатковуваного доходу за ставкою податку 15% оподатковується гранична сума, що не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2015 р. — 146160 грн.), яка зазначається у рядку 4 додатка Ф1. Сума перевищення (15 059,36 грн. (161 219,36 грн. – 146 160 грн.)) зазначається у рядку 5 додатка Ф1.

Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб:

• податок за ставкою 15% з граничного розміру доходу — 21 924 грн. (146 160 грн. × 15%);

• податок за ставкою 20% з перевищення граничного розміру — 3011,87 грн. (15 059,36 грн. × 20%).

Сума податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами, зазначається у рядку 7 додатка Ф1.

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб за результатами перерахунку виникає від'ємне значення: рядок 6 додатка Ф 1 – рядок 7 додатка Ф1. Від'ємне значення у сумі 138,03 грн. відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу підлягає поверненню з бюджету і зазначається у рядку 9 додатка Ф1 без знака мінус (– 138,03 грн.) (24 935,87 грн. – 25 073,90 грн.).

Визначаємо податкові зобов'язання щодо податку на доходи фізичних осіб.

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб зазначається у рядку 18 декларації (з графи 6 рядка 10).

У рядку 18 декларації зазначається загальна сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку та/або при перерахунку доходів згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу: 18 801,22 грн. (18 663,19 грн. + 138,03 грн.)

При розрахунку податкових зобов'язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб (рядок 18 — рядок 19) виникає від'ємне значення (–12501,22 грн.) (6300 грн. – 18 801,22 грн.), яке відображається у рядку 23.2 декларації.

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (графа 7 рядка 10 = 630 грн.), зазначається у рядку 24.1 декларації.

Отже, за результатами року платник податку повинен сплатити до бюджету військовий збір у сумі 630 грн. та отримати повернення з бюджету податку на доходи фізичних осіб у сумі 12 501,22 грн.

Важливі сторінки:

r318301 Податкова накладна / r318302 Налоговая накладная,

r318303 Неоподатковуваний мінімум / r318304 Необлагаемый минимум,

r318305 Єдиний податок / r318306 Единый налог,

r318307 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r318308 ЕСВ (единый социальный взнос),

r318309 План рахунків бухгалтерського обліку / r318310 План счетов бухгалтерского учета,

r318311 Бухгалтерський облік / r318312 Бухгалтерский учет,

r318313 Основні засоби / r318314 Основные средства,

r318315 Компенсація за невикористану відпустку / r318316 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r318317 Фінансова звітність підприємства / r318318 Финансовая отчетность предприятия,

r318319 Баланс підприємства / r318320 Баланс предприятия,

r318321 Штатний розпис / r318322 Штатное расписание,

r318323 Індексація зарплати / r318324 Индексация зарплаты,

r318325 Розрахунок лікарняних / r318326 Расчет больничного,

r318327 Розрахунок відпускних / r318328 Расчет отпускных,

r318329 Лікарняні (лікарняний лист) / r318330 Больничные (больничный лист),

r318331 Класифікатор професій / r318332 Классификатор профессий,

r318333 Відпустка по догляду за дитиною / r318334 Отпуск по уходу за ребенком,

r318335 Допомога по вагітності та пологах / r318336 Пособие по беременности и родам,

r318337 Відпустка на дітей / r318338 Отпуск на детей,

r318339 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r318340 Декретный отпуск по беременности и родам,

r318341 Табель обліку робочого часу / r318342 Табель учета рабочего времени,

r318343 Нарахування відпускних / r318344 Начисление отпускных,

r318345 Декларація про доходи / r318346 Декларация о доходах,

r318347 Графік відпусток, зразок / r318348 График отпусков, образец,

r318359 Трудовий договір, приклад / r318350 Трудовой договор, пример,

r318351 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r318352 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r318353 Єдиний податок - 3 група / r318354 Единый налог - 3 группа,

r318355 Єдиний податок - 2 група / r318356 Единый налог - 2 группа,

r318357 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r318358 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r318373 Наказ про відпустку, приклад / r318374 Приказ на отпуск, пример,

r318375 Заява на відпустку, приклад / r318376 Заявление на отпуск, пример,

r318377 Особова картка працівника, приклад / r318378 Личная карточка работника, пример,

r318379 Декларація платника єдиного податку / r318380 Декларация плательщика единого налога,

r318381 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r318382 Правила внутреннего трудового распорядка,

r318383 Форма №20-ОПП, r318384 ЄСВ ФОП,

r318385 Наказ про прийняття на роботу / r318386 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua