Часто задаваемые вопросы...
 

Приклад заповнення декларації про доходи за 2015 рік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (приватний нотаріус) та не зареєстрована як фізична особа — підприємець

Теми: ПДФО (НДФЛ), Декларація про доходи (Декларация о доходах).

Протягом 2015 р. приватний нотаріус отримав загальний дохід у сумі 2 954 790,50 грн. та поніс витрати у сумі 1 137 979,88 грн. (а саме: на придбання товарно-матеріальних цінностей — 300 880,50 грн., на інші витрати —
837 099,38 грн., у тому числі на сплату єдиного внеску — 89 995,12 грн.). У звітному році приватний нотаріус працював 12 місяців.

Оформлення декларації починається із заповнення розділу I Декларації. Для заповнення розділу ІI Декларації рекомендуємо спочатку заповнити додаток Ф4 до Декларації.

Зверніть увагу, що розділи І та ІІ додатка Ф4 до Декларації заповнюють фізичні особи — підприємці, а розділи ІІІ та ІV — фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Доходи, отримані від провадження кожного виду незалежної професійної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу ІІI із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

Для заповнення розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом Міндоходів України від 16.09.2013р. № 481 (далі — наказ № 481).

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності (2 954 790,50 грн.), у графах 5 — 7 — сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, в тому числі сплачена сума єдиного внеску
(1 137 979,88 грн., в тому числі єдиного внеску — 89 995,12 грн.), у графі 8 — сума чистого оподатковуваного доходу (1 816 810,62 грн. (2 954 790,50 грн. — 1 137 979,88 грн.)).

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатися з показниками рядка «Усього» граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації відповідно.

У кінці розділу ІІІ додатка Ф4 до декларації обов'язково зазначається кількість місяців, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одержувала доходи від незалежної діяльності (12 міс.).

У рядку 8 розділу ІV додатка Ф4 до Декларації зазначається розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу в сумі 151 400,89 грн. (1 816 810,62 грн./12 міс.), у рядку 9 — сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (для доходу, отриманого фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність у 2015 р., — 1 218 × 10 = 12 180), тобто у рядку 9 зазначаємо різницю між показником рядка 8 і цифрою 12 180 (139 220,89 грн. (151 4 00,89 грн. — 12 180 грн.)).

У рядку 10 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується за такою формулою: (15% × (рядок 8 — рядок 9) + 20% × рядок 9) × кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи (15% × (151 400,89 грн. – 139 220,89 грн.) + 20% × 139 220,89 грн.) × 12 міс = 356 054,14 грн.).

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно.

У рядку 11.1 зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, — 356 054,14 грн., у рядку 12.1 — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року, в розмірі 27 252,16 грн. (1 816 810,62 грн. × 1,5%).

Після цього повертаємося до розділу ІI Декларації і переносимо показник рядка «Усього» графи 8 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації до графи 3 рядка 10.8 розділу ІI Декларації (1 816 810,62 грн.).

Зверніть увагу, що в рядку 10.8 Декларації слід зазначити суму чистого доходу (за мінусом витрат і суми сплаченого єдиного внеску).

У графі 6 рядка 10.8 Декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 11.1 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації (356 054,14 грн.), у графі 7
рядка 10.8 Декларації — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 12.1 розділу ІІІ додатку Ф4 до Декларації (27 252,16 грн.).

Графи 6 та 7 рядка 10 Декларації заповнюються відповідно сумарним значенням рядків 10.1 — 10.9 Декларації.
У рядку 12 зазначається сумарний підсумок усіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року (1 816 810,62 грн.).

Для заповнення розділу ІV Декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ Декларації переноситься до рядка 18 розділу ІV Декларації (356 054,14 грн.), і в разі відсутності показників у рядках 19 — 22 розділу ІV Декларації — дублюється у рядку 23.1 розділу ІV Декларації (сума податку на дохід фізичних осіб, що підлягає сплаті, — 356 054,14 грн.).

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ Декларації переноситься до рядка 24.1 розділу ІV Декларації (сума військового збору, що підлягає сплаті, — 27 252,16 грн.).

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua