Найчастіші питання / відповіді...
 

Приклад 2: Типовий штатний розпис від Мінфіну

Теми: Штатний розпис (Штатное расписание), Зразок штатного розпису ( Образец штатного расписания).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)


ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС

на _____ рік

_____________________________________________________
(назва установи)

Затверджую штат у кількості _____
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
______________________ гривень
_____________________________
(посада)

_____________________________
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) М. П.

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Надбавки (грн.)

Доплати (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць (грн.)

Фонд заробітної плати на
_____ рік (грн.)

               
                           

Керівник

_____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.

 


Директор Департаменту державного бюджету

В. П. Лозицький


Інші сторінки за темою:

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua