БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

ДСТУ 4163:2020 досі не обов'язковий (Уніфікована система ... Вимоги до оформлення документів)

Реклама

Протягом відео використовуються:

• Закон про стандартизацію: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text
• наказ про затвердження ДСТУ - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0144774-20
• наказ Міністерства юстиції від 18.06.2015 № 1000/5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
• Класифікатор управлінської документації НК 010:2021 - https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf
• Інструкція №22 НБУ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04

!! Підпишіться на Telegram-канал https://t.me/buhoblik_org_ua [відкрити в новому вікні >>]

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

rp099130 Перевірки Держпраці / rp099129 Проверки инспекции по труду

rp099150 Трудовий договір / rp099149 Трудовой договор

rp099185 Цивільно-правовий договір / rp099184 Гражданско-правовой договор.

rp099104 Індексація зарплати / rp099103 Индексация зарплаты

rp099102 Строки виплати зарплати / rp099101 Сроки выплаты зарплаты

rp099112 Компенсація за невикористану відпустку / rp099111 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp099106 Штатний розпис, Зразок / rp099105 Штатное расписание, Образец

rp099102 Табель обліку робочого часу / rp099101 Табель учета рабочего времени

rp099108 Приклад індексації заробітної плати / rp099107 Пример индексации зарплаты

rp099110 Розрахунок відпускних / rp099109 Расчет отпускных

rp099106 Таблиця індексації зарплати / rp099105 Таблица индексации зарплаты

rp099102 Лікарняні / rp099101 Больничные

rp099122 Класифікатор професій, алфавітний / rp099121 Классификатор профессий, Украина

rp099110 Допомога по вагітності та пологах / rp099109 Пособие по беременности и родам

rp099144 Декретна відпустка по вагітності та пологах / rp099143 Декретный отпуск по беременности и родам

rp099158 Повідомлення про прийняття на роботу / rp099157 Уведомление о приеме на работу

rp099118 Правила внутрішнього трудового розпорядку / rp099117 Правила внутреннего трудового распорядка

rp099142 Змінний графік роботи / rp099141 Сменный график работы

rp099144 Робота в нічний час / rp099143 Работа в ночное время

rp099172 Вихідна допомога при звільненні / rp099171 Выходное пособие при увольнении

rp099174 Особова картка працівника / rp099173 Личная карточка работника

rp099176 Наказ про прийняття на роботу, зразок / rp099175 Приказ о приеме на работу, пример

rp099178 Заява про прийняття на роботу, зразок / rp099177 Заявление о приеме на работу, пример

rp099180 Строковий трудовий договір / rp099179 Срочный трудовой договор

rp099182 Звільнення за власним бажанням / rp099181 Увольнение по собственному желанию

rp099184 Звільнення за угодою сторін / rp099183 Увольнение по соглашению сторон