БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Заповнення лицьового боку лікарняного листа

Реклама


Скачати у PDF-форматі

Заповнення лицьового боку лікарняного листа

№ з/п

Реквізит лікарняного листка

На що звернути увагу бухгалтеру (кадровику, підприємцю)

1

Дата видачі

Дата видачі у лікарняних зазвичай співпадає з днем початку звільнення з роботи.

Листки непрацездатності на декретну відпустку можуть виписувати й раніше.

При амбулаторному лікуванні дата початку лікарняного (день установлення непрацездатності) в табличній частині «Звільнення від роботи» і дата видачі лікарняного повинні збігатися. Пункт. 2.6 Інструкції № 455 допускає видачу лікарняного особі, яка звернулася по медичну допомогу після закінчення робочого дня, з її згоди з наступного календарного дня.

Якщо лікування проходило в стаціонарі, то дата видачі повинна збігатися з днем виписки пацієнта (останнім днем хвороби), згідно п. 2.5 Інструкції № 455).

3

Прізвище, ім’я, по-батькові

ПІБ працівника мають бути зазначені повністю. Зверніть увагу, щоб не було помилок у прізвищі, інакше лікарняний буде недійсним.

3

Первинний, продовження листка №

На першому лікарняному має бути підкреслено “первинний”.

За одним страховим випадком може бути видано декілька лікарняних листів.

Інформація про те, що лікарняний первинний, тобто виданий у зв’язку з настанням страхового випадку, або про те, що він є продовженням попереднього листа, зазначається лікарем шляхом підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» на бланку. У разі «продовження» в першому лікарняному у верхній частині бланка підкреслюється «первинний», а в нижній частині бланка в рядку «Видано новий листок непрацездатності (продовження) № ...» ставиться номер наступного лікарняного. У другому лікарняному у верхній частині тоді вже підкреслюється «продовження листка № ... » і зазначається номер першого лікарняного. Якщо буде третій лікарняний, то доведеться зробити таку ж зв’язку  між другим і третім лікарняним.

4

Назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я

Скорочення назви медзакладу допустиме. Однак перевірте адресу. Крім того, зараз більшість медзакладів реорганізувалися у КНП, тому назва організаційно-правової форми має відповідати змінам.

5

Місце роботи, назва підприємства, установи, організації

Назва підприємства (установи, організації) має бути вказана повністю (в п. 3.1 Інструкції № 532 написано саме так "місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю)").

Дехто робить висновок, що стосовно скорочень організаційно-правових форм (а не назви), наприклад “ТОВ”, заборони немає.

Принаймні є така точка зору ФСС з ТВП, що скорочена назва роботодаця, якщо вона використовується, має відповідати статуту (дивіться лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 №5.1-31-768).

У цій графі обов’язково має бути зазначена юридична адреса роботодавця (згідно з п. 3.1 Інструкції № 532). Хоча в самому бланку розшифровка місця роботи обмежується назвою. Стосовно цього є лист ФСС від 21.09.2018 р. № 6-14/Н-1277з-1634

6

Діагноз первинний, діагноз заключний

Діагноз зазвичай не вказується, оскільки його можна зазначати лише за згоди хворого (дивіться п. 3.2 Інструкції № 532). Тому якщо інформація в цих графах не заповнена, це не може бути приводом для відмови в оплаті лікарняного.

Крім того, якщо вказати діагноз, то треба заповнити шифр відповідно до міжнародної статистичної класифікації хвороб (поле "Шифр МКХ-10").

7

Причина непрацездатності

У цій графі в обов’язковому порядку підкреслюється одна з причин непрацездатності.

Зверніть особливу увагу, щоб тут не було помарок, якщо виділені причини 2 (профзахворювання) і 4 (нещасний випадок на виробництві).

У декретному листку непрацездатності підкреслюють причину 8.

Якщо підкреслено «догляд (вік) ..... — 10», то в порожньому полі лікар зазначає вік хворої дитини або члена сім’ї, якому потрібен догляд. Лікарі по-різному зазначають вік дитини: кількість повних років; кількість повних років та місяців; рік народження. Який із цих варіантів обере лікар, не має значення, оскільки в Інструкції № 532 конкретних вимог із цього приводу немає [додатково читайте Лікарняний по догляду за дитиною (Больничный по уходу за ребенком)].

8 Режим Тут заповнюють вид лікарняного режиму залежно від того, який саме призначали хворому. В пункті 3.4 Інструкції № 532 вказані такі варіанти: «стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо».
9

Відмітки про порушення режиму

Зазвичай тут вказують, що порушень режиму “немає”, або реквізит не заповнюють.

У разі порушення пацієнтом режиму лікар повинен записати до бланка лікарняного листа дату порушення і засвідчити її підписом (згідно п. 3.4 Інструкції № 532). При цьому в графі «ПРИМІТКА» коротко описується характер порушення, наприклад: алкогольне, наркотичне сп’яніння під час лікування; самовільний вихід зі стаціонару, нез’явлення (несвоєчасне з’явлення) на медичний огляд лікаря, лікарсько-консультаційну комісію (ЛКК), медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) тощо.

Лікарняні листи з такою відміткою - на особливому контролі в комісії із соцстрахування. Адже дні порушення лікарняного режиму не оплачують [додатково читайте Рішення комісії про виплату лікарняних].

10 Дозвіл головного лікаря

Хворий може сам обрати лікаря первинної ланки, у якого буде обслуговуватися. Обрати фахівця можна незалежно від місця реєстрації та місця проживання (прописки).

У разі вибору особою лікаря не за місцем проживання, в графі лікарняного «Видачу листка непрацездатності дозволяю:» повинні стояти підпис головного лікаря та кругла печатка лікувально-профілактичного закладу.

11

Звільнення від роботи

з якого і до якого числа включно; посада і прізвище лікаря

З якого числа розпочатий/продовжений листок — вказують цифрами. До якого числа включно – словами.

У розділі «Звільнення від роботи» лікар може заповнити декілька рядків. У такому разі його посада, прізвище, підпис і печатка повинні стояти навпроти кожного такого запису-рядка.

Якщо тимчасова непрацездатність триває більше 10 календарних днів при амбулаторному лікуванні, лікарняний продовжується. У цьому випадку в графах «Посада і прізвище лікаря» і «Підпис та печатка лікаря», крім даних і підпису лікаря, обов’язково повинні стояти дані та підпис завідувача відділення, засвідчені печаткою.

12

Перевести тимчасово на іншу роботу, направлений у МСЕК

Як правило, тут записів немає. Якщо він є, то треба повідомити керівника і кадрову службу про необхідність надати працівнику інше робоче місце. Направлення на МСЕК (медико-санітарна комісія) означає розгляд можливості присвоєння групи інвалідності. Якщо є рішення МСЕК, то має бути запис рішення комісії, наприклад, “Визнаний особою з інвалідністю 3 групи” тощо. Після рішення МСЕК листки закриваються (максимальний термін лікарняного до присвоєння групи інвалідності – 4 місяці).

13

Стати до роботи, продовжує хворіти

У полі "Стати до роботи" заповнюють дату виходу на роботу. Число і місяць у цьому рядку мають бути написані прописом.

Якщо лікарняний продовжується, то має бути підкреслено напис “Продовжує хворіти” та зазначені серія та номер нового листка непрацездатності. Якщо лікарняний закривається, то підкреслюється напис “Стати до роботи” та число і місяць.

14

Печатки

Лікарняний обов’язково крім підписів лікаря, заввідділення, має містити ще й їх особисті печатки, а також загальну печатку медзакладу “Для листків непрацездатності”. На кожний підпис має стояти печатка.

15

Примітка

Поле, як правило, порожнє. Але тут може бути запис про те, що працівник отримав непрацездатність через алкогольне/наркотичне сп’яніння, причини порушення режиму. Такі лікарняні листки не оплачуються.

Стосовно виправлень на лицьовому боці бланка

Якщо ви помітили помилку (помилки), відправляйте працівника з лікарняним на виправлення до лікувальної установи, де такий лист був виписаний. Простежте, щоб кожне з виправлень було засвідчено записом «Виправленому вірити», підписом лікаря та печаткою медичної установи (згідно з п. 4.5 Інструкції № 532).

У бланку листка непрацездатності лікарем може бути зроблено не більше двох виправлень (згідно з п. 4.5 Інструкції № 532). Якщо виправлень більше, лікарняний оплаті не підлягає — він є недійсним. Такий лікарняний поверніть працівникові, щоб він обміняв його на «новий» — дублікат (дивіться лист Фонду від 19.05.2016 №5.1-31-768). У верхньому кутку листка непрацездатності — дубліката зазначається слово «дублікат». У дублікаті теж допускається не більше двох виправлень (на лицьовому боці).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh065602 Лікарняні / buh065601 Больничные

buh065614 Допомога по вагітності та пологах / buh065613 Пособие по беременности и родам

buh065606 Лікарняний під час відпустки / buh065605 Больничный во время отпуска

buh065612 Страховий стаж / buh065611 Страховой стаж

buh065604 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh065603 Декретный отпуск по беременности и родам

buh065616 Розрахунок лікарняних / buh065615 Расчет больничного

buh065618 Розрахунок декретних / buh065617 Расчет декретных

buh065619 Облік лікарняних, проводки / buh065620 Учет больничных, проводки