БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Відпускні та доплата до мінімальної зарплати

Реклама

Тема: Доплата до мінімальної зарплати (Доплата до минимальной зарплаты).

У працівника (за основним місцем роботи) нарахована сума заробітної плати за місяць і відпускних поточного місяця виявилася нижчою за мінімальну зарплату. Чи потрібно нараховувати йому доплату до мінімалки та донарахувати ЄСВ?

Згідно ст. 31 Закона про оплату праці, розмір заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче за розмір мінімальної зарплати.

Суми середнього заробітку, які зберігаються за працівником за час відпустки, не включаються у заробітну плату для забезпечення її мінімального рівня. Адже відпускні — це виплата, нарахована за невідпрацьований час (п.п. 2.2.12 Інструкції №5). І розрахунок відпускних проводиться згідно з Порядком № 100, а не залежно від виконання місячної (годинної) норми праці.

Мінсоцполітіки підтверджує це у своїх листах № 322/0/101-17/282 від 13.02.2017 р. та № 791/0/101-17/282 від 21.03.2017 р.

У місяці відпустки працівника для забезпечення мінімального розміру заробітної плати і виконання вимоги ст. 31 Закону про оплату праці заробітну плату, нараховану йому за фактично виконану норму праці, потрібно порівнювати з мінімальною зарплатою, розрахованою пропорційно виконаній нормі праці. Відпускні в цьому не беруть участь.

Приклад

Працівник знаходитиметься в щорічній відпустці з 15 по 28 липня 2021 року. Сума відпускних — 2295,00 грн.

Оклад працівника — 5000,00 грн. Сума основної зарплати за фактично відпрацьований час (12 робочих днів), розрахована виходячи з окладу працівника, — 2727,27 грн. Доплат, надбавок, премій немає.

У розрахунках доплати до мінімальної зарплати приймаємо лише зарплату за фактично відпрацьований час (2727,27 грн.). Відпускні в розрахунку не беруть участь.

Мінімальний розмір зарплати для даного працівника в липні 2021 складає:

6000,00 грн. / 22 р. дн. * 12 р. дн. = 3272,73 грн., де 22 — кількість робочих днів у липні 2021 року згідно з графіком роботи підприємства.

Зарплата, що розрахована виходячи з рівня мінімальної заробітної плати за відпрацьовані дні липня (3272,73 грн.), вище за заробітну плату працівника за фактично відпрацьований час (2727,27 грн.).

Нараховуємо доплату до мінімальної зарплати:

= 3272,73 грн. - 2727,27 грн. = 545,46 грн.

Загальна сума нарахувань працівникові за липень 2021 року (основна зарплата, доплата до мінімалки і відпускні) складе:

= 2727,27 грн. + 545,46 грн. + 2295,00 грн. = 5567,73 грн.

База нарахування ЄСВ по працівнику за липень 2021 (5567,73 грн.) - нижче за мінімальну заробітну плату (6000,00 грн.).

Потрібно донарахувати ЄСВ на різницю між цими двома величинами (тобто = 6000,00 грн - 5567,73 грн. = 432,27 грн.).

Загальна сума ЄСВ:

= (5567,73 грн. * 0,22) + (432,27 грн. * 0,22) = 1320,00 грн.

Можна, звичайно, спрощено сказати, що сума ЄСВ дорівнює обчисленій з мінімалки (тобто = 6000,00 * 0,22 = 1320,00 грн.), не обчислюючи різницю. Але в таблицях звітності з ЄСВ доведеться відобразити суму доходу працівника і суму, на яку донараховується ЄСВ у різних рядках.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0501u01 Расчет отпускных / buh0501u02 Розрахунок відпускних.

buh0501u03 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0501u04 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0501u05 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0501u06 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0501u07 Пример расчета отпускных / buh0501u08 Приклад розрахунку відпускних.

buh0501u31 Резерв отпусков / buh0501u32 Резерв відпусток.

buh0501u33 Учет отпускных / buh0501u34 Облік відпускних.

buh0501u81 График отпусков / buh0501u82 Графік відпусток.

buh0501u83 Ежегодный отпуск / buh0501u84 Щорічна відпустка.

buh0501u85 Учебный отпуск / buh0501u86 Навчальна відпустка.

buh0501u87 Отпуск за свой счет / buh0501u88 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0501u37 Отпуск по уходу за ребенком / buh0501u38 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0501u39 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0501u40 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0501u65 Приказ на отпуск / buh0501u66 Наказ про відпустку .

buh0501u67 Заявление на отпуск / buh0501u68 Заява на відпустку.

buh0501u43 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0501u44 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0501u01 Сроки выплаты зарплаты / buh0501u02 Строки виплати зарплати.

buh0501u21 Зарплата в командировке / buh0501u22 Зарплата у відрядженні.

buh0501u26 Учет зарплаты / buh0501u27 Облік зарплати.