БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заяви працівника на отримання компенсації відпустки (без звільнення)

Реклама
Ще 130 (!!!) прикладів - у buh048377 Довіднику "Відпустки" >>>

Директору ТОВ «Мрії працівників»
Багатогрошовченко О. С.
заступника головного бухгалтера
Працелюбченко Інни Олександрівни

Заява

Прошу виплатити мені компенсацію за невикористані 4 календарні дні щорічної основної відпустки за робочий рік з 25.05.2018 по 24.05.2019.


03.06.2019

___________________ Працелюбченко І. О.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh048301 Расчет отпускных / buh048302 Розрахунок відпускних.

buh048303 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh048304 Компенсація за невикористану відпустку.

buh048305 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh048306 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh048307 Пример расчета отпускных / buh048308 Приклад розрахунку відпускних.

buh048309 Переходящие отпускные / buh048310 Перехідні відпускні.

buh048311 Выплата отпускных / buh048312 Виплата відпускних.

buh048331 Резерв отпусков / buh048332 Резерв відпусток.

buh048333 Учет отпускных / buh048334 Облік відпускних.

buh048381 График отпусков / buh048382 Графік відпусток.

buh048383 Ежегодный отпуск / buh048384 Щорічна відпустка.

buh048391 Дополнительный отпуск / buh048392 Додаткова відпустка.

buh048393 Продолжительность отпуска / buh048394 Тривалість відпустки.

buh048385 Учебный отпуск / buh048386 Навчальна відпустка.

buh048387 Отпуск за свой счет / buh048388 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh048335 Корректировка отпускных / buh048336 Коригування відпускних.

buh048337 Отпуск по уходу за ребенком / buh048338 Відпустка по догляду за дитиною.

buh048339 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh048340 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh048365 Приказ на отпуск / buh048366 Наказ про відпустку .

buh048367 Заявление на отпуск / buh048368 Заява на відпустку.

buh048341 Индексация зарплаты / buh048342 Індексація зарплати.

buh048343 Декретный отпуск по беременности и родам / buh048344 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh048345 Штатное расписание / buh048346 Штатний розпис.

buh048363 Табель учета рабочего времени / buh048364 Табель обліку робочого часу.