БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Таблиця виплат, що включаються в розрахунок середньої зарплати під час розрахунку відпускних

Реклама

При розрахунку середньої заробітної плати при нарахуванні відпускних потрібно керуватися положеннями Порядку №100, де визначені лише загальні правила без якоїсь деталізації. Деталізацію покликана дати Інструкція №5, де всі виплати розшифровані дуже детально

Для уточнення звернемося до Інструкції №5 і зіставимо виплати, згадані в ній за пунктами і підпунктами з відповідними пунктами Порядку №100.

Скачати у форматі PDF >

Таблиця. Довідник виплат, що включаються в розрахунок середньої зарплати при розрахунку відпускних із зіставленням пунктів Інструкції №5 і Порядку №100

№ п/п

Вид виплати

Згадування в Інструкції № 5

Включення / невключення в розрахунок середньої зарплати

Примітки

1. Фонд основної зарплати

1.1

Всі види нарахувань, що входять до фонду основної заробітної плати

пп. 2.1.1—2.1.2, 2.1.4—2.1.7

Включаються (п. З Порядку №100)

Включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, за який вони нараховані (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011 р.)

1.2

Гонорари штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, виплачувані за авторським договором

пп. 2.1.3

Не включаються (пп. «є» п.4 Порядку №100)

-

2. Фонд додаткової зарплати

2.1

Всі види доплат і надбавок до тарифних ставок (посадових окладів)

пп. 2.2.1

 

Включаються
(п. 3 Порядку №100)

Включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, за який вони нараховані (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

2.2

Виробничі премії, що мають систематичний характер

 

пп. 2.2.2

 

 

Включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, на який вони доводяться згідно ведомості на зарплату (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

2.3

Винагороди за вислугу років, нараховані в поточному році за попередній (незалежно від умов і термінів виплати)

 

Включаються в середній заробіток шляхом збільшення до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагород

2.4

Винагороди за вислугу років, нараховані в поточному році за поточний

Не включаються
(п. 3 Порядку №100)

Див. лист Мінпраці №49/13/155-07 від 26.01.2007

2.5

Премії за економію конкретних видів палива, електроенергії, теплової енергії

 

Включаються
(п. 3 Порядку №100)

Включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, на який вони доводяться згідно ведомості на зарплату (лист Мінсоцполітики від 09.12.2011 №1105/13/81-11) [у тому числі індексація зарплати, що згадується в пп. 2.2.7 Інструкції №5]

2.6

Інші види виплат, доплат і компенсацій, що входять до фонду додаткової зарплати, окрім виплат, вказаних у рядках 2.7 і 2.8 цієї таблиці

пп. 2.2.3—2.2.7

2.7

Суми компенсації працівникам втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати

пп. 2.2.8

Не включаються (пп. «л» п. 4 Порядку №100)

 

2.8

Вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума коштів на їх відшкодування

пп. 2.2.9—2.2.11

Не включаються (пп. «і» п.4 Порядку №100)

2.9

Оплата за невідпрацьований час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток

пп. 2.2.12

Включається
(п. З Порядку №100),

окрім компенсації відпустки, вихідної допомоги, допомоги працівникам, що йдуть на пенсію (пп. б п. 4 Порядку №100)

Включається в повній сумі, в тому розмірі, в якому нарахована (без зменшення на утримання), і в тому місяці, за який вона нарахована (лист Мінсоцполітики №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

3. Інші заохочувальні і компенсаційні виплати

3.1

Виплати за невідпрацьований час (вимушений скорочений робочий час, відпустка за ініціативою адміністрації та ін.)

пп. 2.3.1

Включаються (п. 3 Порядку №100)

Включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, за який вони нараховані (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

3.2

Винагороди за підсумками роботи за рік, нараховані в поточному році за попередній (незалежно від умов і термінів виплати)

пп. 2.3.2

 

 

 

 

 

 

Не включаються (п. 3 Порядку №100)

Включаються в середній заробіток шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди

3.3

Винагороди за підсумками роботи за рік, нараховані в поточному році за поточний

Див. лист Мінпраці №49/13/155-07 від 26.01.2007

3.4

Премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

 

Включаються (п. З Порядку №100)

Включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, на який вони доводяться згідно ведомості на зарплату (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

3.5

Премії, виплачені згідно спеціальним системам преміювання, і премії, виплачені за рішенням уряду, що носять виробничий характер

3.6

Премії, виплачені згідно спеціальним системам преміювання, і премії, виплачені за рішенням уряду, як оплата за виконання окремих доручень (разового характеру) що не входять в обов'язки працівника, окрім ... [дивіться примітку]

Не включаються (пп. «а» п. 4 Порядку №100)

крім доплат за поєднання професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов'язків, тимчасово відсутніх працівників, а також різниці, в посадових окладах, які виплачуються працівникам, що виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками

3.7

Разові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (виплати до ювілейних і пам'ятних дат, дней народження, за багатолітню і бездоганну трудову діяльність та ін.)

Не включаютmся (пп. «и» п. 4 Порядкe №100)

 

3.8

Премії за винаходи і раціоналізаторські пропозиції

 

 

Не включаються (пп. «г» п. 4 Порядку №100)

 

 

 

3.9

Премії за сприяння впровадженню нової техніки і технології

 

3.10

Премії за збір і здачу лому чорних, кольорових і дорогоцінних металів

 

3.11

Премії за збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин

 

3.12

Премії за введення в експлуатацію виробничих потужностей і об'єктів будівництва, окрім, вказаних в рядку 3.13

 

3.13

Премії за введення в експлуатацію виробничих потужностей і об'єктів будівництва, що виплачуються працівникам будівельних організацій у складі премій за результати господарської діяльності

Включаються
(пп. «г» п. 4 Порядку №100)

Включаються у середній заробіток шляхом збільшення до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди в тому випадку, якщо премія розглядається як випла­ченна за підсумками роботи за рік.

Інакше включаються в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховані (без зменшення на утримання), і в тому місяці, на який вони доводяться згідно відомості на зарплату (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011).

3.14

Вартість безкоштовно наданих працівникам акцій

пп. 2.3.2

Не включаються (пп. «б» п. 4 Порядку №100)

 

3.15

Грошові кошти, направлені на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, вартість майна, що розподіляється між членами колективу при ліквідації (реорганізації підприємства)

3.16

Материальна допомога, що має систематичний характер

пп. 2.3.3

Про це також вказано в листі Мінпраці №694/13/84-05 від 13.12.2005

3.17

Дотації на обіди, проїзд

пп. 2.3.4

Не включаються (пп. «з» п. 4 Порядку №100)

 

3.18

Вартість оплачених підприємством путівок у санаторії і дома відпочинку

3.19

Інші виплати соціального характеру в грошовій і натуральній формі, не пов'язані з результатами праці і що носять персо­ніфікований (індивідуальний) характер

Не включаються (пп. «б» п. 4 Порядку №100)

4. Выплаты, що не входять у фонд оплати праці

4.1

Допомога з тимчасової непрацездатності

пп. 3.2

Включається
(п. З Порядка №100)

Включається в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховано (без зменшення на утримання), і в тому місяці, за який воно проведено (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

4.2

Допомога по вагітності і пологах

Включається в повній сумі, в тому розмірі, в якому нараховано, і в тому місяці, в якому нараховано згідно ведомості на зарплату (лист Мінпраці №190/13/116-11 17.06.2011)

4.3

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

пп. 3.3

Включається в повній сумі, в тому розмірі, в якому нарахована (без зменшення на утримання), і в тому місяці, за який вона нарахована (лист Мінсоцполітіки №1105/13/81-11 від 09.12.2011)

4.4

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

пп. 3.2

Не включається (пп. «е» п. 4 Порядку №100)

 

4.5

Несистематична матеріальна допомога, допомога на лікування, на поховання

пп. 3.31

Не включаються (пп. «б» п.4 Порядку №100)

4.6

Витрати на відрядження (добові, проїзд, житло) і переїзд

пп. 3.15

Не включаються (пп. «В» п. 4 Порядку №100)

4.7

Суми відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я

пп. 3.13

Не включаються (пп. «й» п. 4 Порядку №100)

4.8

Доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу

пп. 3.35

Не включаються (пп. «к» п. 4 Порядку №100)

4.9

Вартість безкоштовно виданого спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, миючих і знешкоджуючих засобів, молока, спецхарчування

пп. 3.19

Не включається (пп. «ж» п. 4 Порядку №100)

4.10

Інші виплати, що не входять до фонду оплати праці

пп. 3.1, 3.4-3.12, 3.14, 3.16—3.18, 3.20—3.30, 3.33—3.34

Не включаються (пп. «а», «б», «д», «е» п. 4 Порядку №100)

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh044601 Расчет отпускных / buh044602 Розрахунок відпускних.

buh044603 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh044604 Компенсація за невикористану відпустку.

buh044605 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh044606 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh044607 Пример расчета отпускных / buh044608 Приклад розрахунку відпускних.

buh044611 Выплата отпускных / buh044612 Виплата відпускних.

buh044631 Резерв отпусков / buh044632 Резерв відпусток.

buh044633 Учет отпускных / buh044634 Облік відпускних.

buh044681 График отпусков / buh044682 Графік відпусток.

buh044683 Ежегодный отпуск / buh044684 Щорічна відпустка.

buh044685 Учебный отпуск / buh044686 Навчальна відпустка.

buh044687 Отпуск за свой счет / buh044688 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh044637 Отпуск по уходу за ребенком / buh044638 Відпустка по догляду за дитиною.

buh044639 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh044640 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh044665 Приказ на отпуск / buh044666 Наказ про відпустку .

buh044667 Заявление на отпуск / buh044668 Заява на відпустку.

buh044643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh044644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.