БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 19 розрахунку відпускних

Реклама
Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh042377 Довіднику "Відпустки" >>>

Працівниця, яка має двох дітей віком до 15-ти років іде у відпустку на 34 календарних дні (тобто 24 к.дн. щорічної відпустки та 10 к. дн. додаткової відпустки працівникам, які мають дітей). Протягом розрахункового періоду не було періодів, коли їй повністю або частково зберігали середній заробіток. В розрахунковому періоді їй нараховано:

01) зарплату 76800,00 грн;

02) матеріальну допомогу за сімейними обставинами 5000,00 грн;

03) виплату до ювілею 3000,00 грн;

04) відпускні за щорічну відпустку за попередній рік 5800,00 грн;

05) допомога на оздоровлення до відпустки 2000,00 грн.


Згідно п. 4 Порядку № 100, не враховуються під час обчислення середньої зарплати одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо) і виплати, пов'язані з ювілейними датами, за сумлінну та бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо.

Матеріальна допомога не включається до розрахунку середнього заробітку як виплата незарплатного (разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання), так і зарплатного характеру (що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом тощо). Це підтверджує Мінпраці (див. лист Мінпраці № 694/13/84-05 від 13.12.2005): матеріальна допомога, яка виплачується працівникам підприємства відповідно до колективного договору, не враховується під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

Тобто не враховуємо для розрахунку середнього заробітку матеріальна допомога за сімейними обставинами, виплата до ювілею, допомога на оздоровлення до відпустки.

Для обчислення середньої зарплати, крім виплат, зазначених у п. 3 Порядку № 100, у фактичний заробіток включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток, зокрема, за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо (з цього приводу був листМінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).


Сумарний заробіток, що включає виплати з п. 3 Порядку № 100:

= 76800,00 грн + 5800,00 грн = 82600,00 грн


Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

= (365 к.дн. - 11 к.дн.) = 354 к.дн.


Середньоденна зарплата:

= 82600,00 грн / 354 к. дн. = 233,33 грн.


Сума відпускних за 24 к. дн. щорічної відпустки:

= 233,33 грн * 24 к.дн. = 5599,92 грн.


Сума відпускних за 10 к. дн. відпустки на дітей:

= 233,33 грн * 10 к. дн. = 2333,30 грн.

Використовуйте Калькулятор відпускних >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh042301 Расчет отпускных / buh042302 Розрахунок відпускних.

buh042303 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh042304 Компенсація за невикористану відпустку.

buh042305 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh042306 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh042307 Пример расчета отпускных / buh042308 Приклад розрахунку відпускних.

buh042311 Выплата отпускных / buh042312 Виплата відпускних.

buh042331 Резерв отпусков / buh042332 Резерв відпусток.

buh042333 Учет отпускных / buh042334 Облік відпускних.

buh042381 График отпусков / buh042382 Графік відпусток.

buh042383 Ежегодный отпуск / buh042384 Щорічна відпустка.

buh042385 Учебный отпуск / buh042386 Навчальна відпустка.

buh042387 Отпуск за свой счет / buh042388 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh042337 Отпуск по уходу за ребенком / buh042338 Відпустка по догляду за дитиною.

buh042339 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh042340 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh042365 Приказ на отпуск / buh042366 Наказ про відпустку .

buh042367 Заявление на отпуск / buh042368 Заява на відпустку.

buh042343 Как оплачивается отпуск по беременности и родам? / buh042344 Відпустка у зв'язку з вагітністю.