БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 6 розрахунку відпускних для відпустки на навчання

Реклама

Тема: Навчальна відпустка (Учебный отпуск).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh031477 Довіднику "Відпустки" >>>

Приклад 6.

Працівника прийнято нещодавно на роботу. У перший же місяць йому надають навчальну відпустку тривалістю 20 календарних днів. Крім окладу, працівникові встановлена надбавка за складність.

Згідно абз. 3 п. 4 Порядку №100, якщо працівник не відпрацював жодного повного місяця і навчальну відпустку йому надають у перший місяць роботи на підприємстві, то середня зарплата обчислюється виходячи зі встановленої йому в трудовому договорі тарифної ставки (окладу).

При цьому жодні доплати, надбавки, премії тощо, встановлені трудовим (колективним) договором працівникові, в розрахунку середньої зарплати в цьому випадку участі не беруть (це підтверджує Мінсоцполітики у листі № 383/13/84-16 від 08.04.2016).

Тому для розрахунку відпускних у цьому прикладі необхідно використовувати тільки оклад працівника.

Алгоритм розрахунку середньоденної зарплати для оплати періоду відпустки у разі, коли вона розраховується виходячи з окладу наступний.

Потрібно визначити умовно розрахунковий період — 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки (це підтверджено листами Мінсоцполітики №498/13/84-13 від 08.05.2013 та №383/13/84-16 від 08.04.2016). Потім оклад, установлений працівникові в місяці надання навчальної відпустки, множать на 12 (кількість місяців в умовному розрахунковому періоді) і ділять на кількість календарних днів (без урахування святкових і неробочих) у такому умовному розрахунковому періоді.

Припустимо, працівник був прийнятий на роботу і йде у навчальну відпустку у березні 2021 року. Отже, умовний розрахунковий період — березень 2020 року — лютий 2021 року.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді, які беруть участь у розрахунку середньої зарплати:

= 365 - 11 = 354 (к. дн.), де 365 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді березень 2020 року — лютий 2021 року, 11 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на такий розрахунковий період.

Нехай посадовий оклад, установлений працівникові в жовтні 2020 року, дорівнює 10000 грн. Тоді середньоденна зарплата становить:

= (10000 грн * 12 місяців) / 354 дня = 338,98 грн.,

(де 12 — кількість місяців в умовному розрахунковому періоді).

Сума відпускних за 20 календарних днів навчальної відпустки:

= 338,98 грн. * 20 днів = 6779,60 грн.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh031401 Расчет отпускных / buh031402 Розрахунок відпускних.

buh031403 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh031404 Компенсація за невикористану відпустку.

buh031405 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh031406 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh031407 Пример расчета отпускных / buh031408 Приклад розрахунку відпускних.

buh031409 Переходящие отпускные / buh031410 Перехідні відпускні.

buh031411 Выплата отпускных / buh031412 Виплата відпускних.

buh031431 Резерв отпусков / buh031432 Резерв відпусток.

buh031433 Учет отпускных / buh031434 Облік відпускних.

buh031435 Корректировка отпускных / buh031436 Коригування відпускних.

buh031437 Отпуск по уходу за ребенком / buh031438 Відпустка по догляду за дитиною.

buh031439 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh031440 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh031441 Индексация зарплаты / buh031442 Індексація зарплати.

buh031443 Декретный отпуск по беременности и родам / buh031444 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh031483 Ежегодный отпуск / buh031484 Щорічна відпустка.

buh031491 Дополнительный отпуск / buh031492 Додаткова відпустка.

buh031493 Продолжительность отпуска / buh031494 Тривалість відпустки.

buh031487 Отпуск за свой счет / buh031488 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh031465 Приказ на отпуск / buh031466 Наказ про відпустку .

buh031467 Заявление на отпуск / buh031468 Заява на відпустку.

buh031445 Штатное расписание / buh031446 Штатний розпис.

buh031463 Табель учета рабочего времени / buh031464 Табель обліку робочого часу.

buh031481 График отпусков / buh031482 Графік відпусток.