БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад графіку відпусток №1 з окремими графами стосовно перенесень

Реклама

Тема: Графік відпусток (График отпусков).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh019877 Довіднику "Відпустки" >>>

Струк-
турний підроз­
діл

Посада (про­фесія) згідно штатного розпису

Прізвище, им'я, по батькові

Табе-
ль­ний номер

Відпустка


Примітки

кіль-
кість кален-
дар-
них днів

період

перенесення відпустки

Робочий рік, за який надається відпустка

заплановано

фактично

підстава (документ)

дата початку передба-
чуваної
відпустки

Відділ збуту

начальник відділу

Крутозбутов Іван Петрович

14

10

21.07.2018 - 20.07.2019

01.04.2019 -

10.04.2019

наказ від 23.03.2019 р. №159

09.12.2019

14

21.07.2018 - 20.07.2019

06.07.2019 -

19.07.2019

06.07.2019 - 19.07.2019

заступник начальника відділу

Заступенко Сергій Іванович

15

24

18.06.2018 - 17.06.2019

26.10.2019 -

18.11.2019

31.08.2019 - 23.09.2019

наказ від 24.06.2019 р. №199

30.09.2019

менеджер зі збуту

Збутченко Олексій Васильович

17

14

22.08.2018 - 21.08.2019

12.05.2019 -

25.05.2019

12.05.2019 - 25.05.2019

10 к. дн. відпустки надано у 2018 році

менеджер зі збуту

Продавчук Олександр Сергійович

42

31

03.03.2018 - 03.03.2019

02.03.2019 -

02.04.2019

02.03.2019 - 02.04.2019

24 к. дн. основної та 7 к. дн. додаткової відпустки

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh019801 Расчет отпускных / buh019802 Розрахунок відпускних.

buh019803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh019804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh019805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh019806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh019807 Пример расчета отпускных / buh019808 Приклад розрахунку відпускних.

buh019809 Переходящие отпускные / buh019810 Перехідні відпускні.

buh019811 Выплата отпускных / buh019812 Виплата відпускних.

buh019831 Резерв отпусков / buh019832 Резерв відпусток.

buh019833 Учет отпускных / buh019834 Облік відпускних.

buh019835 Корректировка отпускных / buh019836 Коригування відпускних.

buh019837 Отпуск по уходу за ребенком / buh019838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh019839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh019840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh019883 Ежегодный отпуск / buh019884 Щорічна відпустка.

buh019891 Дополнительный отпуск / buh019892 Додаткова відпустка.

buh019893 Продолжительность отпуска / buh019894 Тривалість відпустки.

buh019885 Учебный отпуск / buh019886 Навчальна відпустка.

buh019887 Отпуск за свой счет / buh019888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh019865 Приказ на отпуск / buh019866 Наказ про відпустку .

buh019867 Заявление на отпуск / buh019868 Заява на відпустку.

buh019841 Индексация зарплаты / buh019842 Індексація зарплати.

buh019843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh019844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh019845 Штатное расписание / buh019846 Штатний розпис.

buh019863 Табель учета рабочего времени / buh019864 Табель обліку робочого часу.