БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Третій приклад форми графіка відпусток

Реклама

Тема: Графік відпусток (График отпусков).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh019377 Довіднику "Відпустки" >>>

Третій приклад форми графіка відпусток:

ПІБ Найменування
структурного підрозділу
Посада Вид відпустки Кількість к. д. відпустки Період надання відпустки Робочий рік, за який надається відпустка Відмітка про перенесення відпустки Примітка Підпис

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh019301 Расчет отпускных / buh019302 Розрахунок відпускних.

buh019303 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh019304 Компенсація за невикористану відпустку.

buh019305 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh019306 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh019307 Пример расчета отпускных / buh019308 Приклад розрахунку відпускних.

buh019309 Переходящие отпускные / buh019310 Перехідні відпускні.

buh019311 Выплата отпускных / buh019312 Виплата відпускних.

buh019331 Резерв отпусков / buh019332 Резерв відпусток.

buh019333 Учет отпускных / buh019334 Облік відпускних.

buh019335 Корректировка отпускных / buh019336 Коригування відпускних.

buh019337 Отпуск по уходу за ребенком / buh019338 Відпустка по догляду за дитиною.

buh019339 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh019340 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh019383 Ежегодный отпуск / buh019384 Щорічна відпустка.

buh019391 Дополнительный отпуск / buh019392 Додаткова відпустка.

buh019393 Продолжительность отпуска / buh019394 Тривалість відпустки.

buh019385 Учебный отпуск / buh019386 Навчальна відпустка.

buh019387 Отпуск за свой счет / buh019388 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh019365 Приказ на отпуск / buh019366 Наказ про відпустку .

buh019367 Заявление на отпуск / buh019368 Заява на відпустку.

buh019341 Индексация зарплаты / buh019342 Індексація зарплати.

buh019343 Декретный отпуск по беременности и родам / buh019344 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh019345 Штатное расписание / buh019346 Штатний розпис.

buh019363 Табель учета рабочего времени / buh019364 Табель обліку робочого часу.