Найчастіші питання / відповіді...
 

Часто задаваемые вопросы о военном сборе

Тема: Военный сбор, Налоги на зарплату.

Дивіться також українською мовою>>> 

Какой объект налогообложения военным сбором и ставка?

Какие доходы не облагаются военным сбором?

Какая отчетность сдается по военному сбору и есть ли примеры заполнения?

Как уплачивается военный сбор?

Какие штрафы за неуплату или неначисление военного сбора?

Облагаются ли военным сбором доходы предпринимателей?

Облагаются ли военным сбором больничные?

Облагаются ли военным сбором пенсии?

Облагается ли военным сбором доход от аренды?

Облагаются ли военным сбором дополнительные блага?

Облагаются ли военным сбором дивиденды?

Облагаются ли военным сбором декретные (пособие пo беременности и родам)?

Облагается ли военным сбором продажа недвижимости?

Облагается ли военным сбором продажа движимого имущества?

Облагаются ли военным сбором наследство, дар?

Облагаются ли военным сбором проценты по депозитам?

Облагается ли военным сбором материальная помощь?

Облагаются ли выплаты мобилизованным?

Облагается ли выходное пособие пpи увольнении?

Облагаются ли суммы среднего заработка за время задержки расчета при увольнении?

Дополнительно. Таблица: какие выплаты физлицам облагаются военным сбором, а какие нет

Важливі сторінки:

r274801 Податкова накладна / r274802 Налоговая накладная,

r274803 Неоподатковуваний мінімум / r274804 Необлагаемый минимум,

r274805 Єдиний податок / r274806 Единый налог,

r274807 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r274808 ЕСВ (единый социальный взнос),

r274809 План рахунків бухгалтерського обліку / r274810 План счетов бухгалтерского учета,

r274811 Бухгалтерський облік / r274812 Бухгалтерский учет,

r274813 Основні засоби / r274814 Основные средства,

r274815 Компенсація за невикористану відпустку / r274816 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r274817 Фінансова звітність підприємства / r274818 Финансовая отчетность предприятия,

r274819 Баланс підприємства / r274820 Баланс предприятия,

r274821 Штатний розпис / r274822 Штатное расписание,

r274823 Індексація зарплати / r274824 Индексация зарплаты,

r274825 Розрахунок лікарняних / r274826 Расчет больничного,

r274827 Розрахунок відпускних / r274828 Расчет отпускных,

r274829 Лікарняні (лікарняний лист) / r274830 Больничные (больничный лист),

r274831 Класифікатор професій / r274832 Классификатор профессий,

r274833 Відпустка по догляду за дитиною / r274834 Отпуск по уходу за ребенком,

r274835 Допомога по вагітності та пологах / r274836 Пособие по беременности и родам,

r274837 Відпустка на дітей / r274838 Отпуск на детей,

r274839 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r274840 Декретный отпуск по беременности и родам,

r274841 Табель обліку робочого часу / r274842 Табель учета рабочего времени,

r274843 Нарахування відпускних / r274844 Начисление отпускных,

r274845 Декларація про доходи / r274846 Декларация о доходах,

r274847 Графік відпусток, приклад / r274848 График отпусков, пример,

r274859 Трудовий договір, приклад / r274850 Трудовой договор, пример,

r274851 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r274852 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r274853 Єдиний податок - 3 група / r274854 Единый налог - 3 группа,

r274855 Єдиний податок - 2 група / r274856 Единый налог - 2 группа,

r274857 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r274858 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r274873 Наказ про відпустку, приклад / r274874 Приказ на отпуск, пример,

r274875 Заява на відпустку, приклад / r274876 Заявление на отпуск, пример,

r274877 Особова картка працівника, приклад / r274878 Личная карточка работника, пример,

r274879 Декларація платника єдиного податку / r274880 Декларация плательщика единого налога,

r274881 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r274882 Правила внутреннего трудового распорядка,

r274883 Форма №20-ОПП, r274884 ЄСВ ФОП,

r274885 Наказ про прийняття на роботу / r274886 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua