Найчастіші питання / відповіді...
 

Додаток Е

Тема: Наказ №43 - Норми витрат палива.

Додаток Е

БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"

АКТ
встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання автомобілів _______________

від "___" ____________ 20__ р.

Повна назва підприємства
(підпорядкованість, адреса,
тел./факс тощо)

Затверджую
Керівник підприємства
____________________________
(підпис, дата, прізвище, ініціали) М. П.

Комісія у складі: (П. І. Б., посади) розглянула можливість застосування технологічної норми, наведеної в документації заводу - виробника обладнання, як тимчасової норми витрати палива (або розрахунків тимчасової норми витрати палива з використанням технічних даних, наведених в документації заводу - виробника обладнання).

Результати розгляду документації заводу - виробника обладнання (розрахунків) з висновком щодо можливості встановлення тимчасової норми витрати палива спеціальним обладнанням:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаток: витяг з документації заводу - виробника спецобладнання та розрахунки тимчасової норми витрати палива, завірені печаткою.

Підписи членів комісії:

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)

_______________________
(підпис)

________________________
(П. І .Б.)


Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Реєстраційний N ___________ від "___" ____________ 20__ р.

Додатково:

норми робочого часу на 2022 рік, роздрукувати;

норми робочого часу на 2023 рік роздрукувати;

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua