БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

2021 рік: Вплив мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на відповідальність, штрафи, суди та т. п. (крім порушень законодавства про працю)

Реклама

Завантажити у PDF-форматі

Показник Значення у 2021 році
Кримінальна відповідальність бухгалтера

Згідно Кримінального кодексу межі кримінальної відповідальності наступні.

Ухилення від сплати податків (згідно статті 212)

• у значних розмірах - 1135,00 * 1000 = 1135000,00 грн.;

• у великих розмірах - 1135,00 * 3000 = 3405000,00 грн.;

• в особливо великих розмірах - 1135,00 * 5000 = 5675000,00 грн.

Зловживання владою аба службовим становищем (згідно статті 364)

• істотна шкода = 1135,00 * 100 = 113500,00 грн.;

• тяжкі наслідки = 1135,00 * 250 = 283750,00 грн.

Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) платником звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції Розміри штрафів, встановлені п. 120.3 та 120.4 ПКУ за такі види порушення, у відповідних розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року.
Розмір застави

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від 1 до 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 80 чи 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Штраф за подання держслужбовцями завідомо недостовірних відомостей у декларації

Адміністративний штраф: від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Кримінальна відповідальність: 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

mz20210703 Финансовая отчетность / mz20210704 Фінансова звітність підприємства

mz20210703 Бухгалтерский учет / mz20210704 Бухгалтерський облік

mz20210713 Учетная политика / mz20210714 Облікова політика

mz20210705 Баланс предприятия (Форма №1) / mz20210706 Баланс підприємства (Форма №1)

mz20210713 Отчет о финансовых результатах / mz20210714 Звіт про фінансові результати

mz20210715 Отчет о движении денежных средств / mz20210716 Звіт про рух грошових коштів

mz20210717 Отчет о собственном капитале / mz20210718 Звіт про власний капітал

mz20210719 Отчет субъекта малого предпринимательства / mz20210720 Фінансовий звіт малого підприємства

mz20210721 Примечания к финансовой отчетности / mz20210722 Примітки до фінансової звітності

mz20210705 Бухгалтерские проводки / mz20210706 Бухгалтерські проводки

mz20210715 Приказ об учетной политике / mz20210716 Наказ про облікову політику

mz20210719 План счетов бухгалтерского учета / mz20210720 План рахунків бухгалтерського обліку

mz20210701 Учет основных средств / mz20210702 Облік основних засобів