БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Житомирській області

Реклама

Головне управління статистики у Житомирській області

Адреса: 10003, м. Житомир, вул. М.Сціборського, 6-а

Телефон: (041-2) 22-46-56; Телефон-факс: (041-2) 47-38-33

E-mail: stat@zt.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.zt.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat000603 Финансовая отчетность / stat000604 Фінансова звітність підприємства

stat000603 Бухгалтерский учет / stat000604 Бухгалтерський облік

stat000613 Учетная политика / stat000614 Облікова політика

stat000605 Баланс предприятия (Форма №1) / stat000606 Баланс підприємства (Форма №1)

stat000613 Отчет о финансовых результатах / stat000614 Звіт про фінансові результати

stat000615 Отчет о движении денежных средств / stat000616 Звіт про рух грошових коштів

stat000617 Отчет о собственном капитале / stat000618 Звіт про власний капітал

stat000619 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat000620 Фінансовий звіт малого підприємства

stat000621 Примечания к финансовой отчетности / stat000622 Примітки до фінансової звітності

stat000607 Годовой отчет / stat000608 Річний звіт

stat000609 Квартальный отчет / stat000610 Квартальний звіт

stat000605 Бухгалтерские проводки / stat000606 Бухгалтерскі проводки

stat000615 Приказ об учетной политике / stat000616 Наказ про облікову політику

stat000611 Электронная отчетность / stat000612 Електронна звітність

stat000619 План счетов бухгалтерского учета / stat000620 План рахунків бухгалтерського обліку

stat000601 Учет основных средств / stat000602 Облік основних засобів