БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Тернопільській області

Реклама

Головне управління статистики у Тернопільській області

Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10

Телефон: (035-2) 52-50-31; Факс: (035-2) 52-10-14

E-mail: gus@te.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.te.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat001903 Финансовая отчетность / stat001904 Фінансова звітність підприємства

stat001903 Бухгалтерский учет / stat001904 Бухгалтерський облік

stat001913 Учетная политика / stat001914 Облікова політика

stat001905 Баланс предприятия (Форма №1) / stat001906 Баланс підприємства (Форма №1)

stat001913 Отчет о финансовых результатах / stat001914 Звіт про фінансові результати

stat001915 Отчет о движении денежных средств / stat001916 Звіт про рух грошових коштів

stat001917 Отчет о собственном капитале / stat001918 Звіт про власний капітал

stat001919 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat001920 Фінансовий звіт малого підприємства

stat001921 Примечания к финансовой отчетности / stat001922 Примітки до фінансової звітності

stat001907 Годовой отчет / stat001908 Річний звіт

stat001909 Квартальный отчет / stat001910 Квартальний звіт

stat001905 Бухгалтерские проводки / stat001906 Бухгалтерскі проводки

stat001915 Приказ об учетной политике / stat001916 Наказ про облікову політику

stat001911 Электронная отчетность / stat001912 Електронна звітність

stat001919 План счетов бухгалтерского учета / stat001920 План рахунків бухгалтерського обліку

stat001901 Учет основных средств / stat001902 Облік основних засобів