БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Полтавській області

Реклама

Головне управління статистики у Полтавській області

Адреса: 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 103

Телефон: (053-2) 60-94-80;Факс: (053-2) 50-23-56

E-mail: polgus@pl.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.pl.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat001603 Финансовая отчетность / stat001604 Фінансова звітність підприємства

stat001603 Бухгалтерский учет / stat001604 Бухгалтерський облік

stat001613 Учетная политика / stat001614 Облікова політика

stat001605 Баланс предприятия (Форма №1) / stat001606 Баланс підприємства (Форма №1)

stat001613 Отчет о финансовых результатах / stat001614 Звіт про фінансові результати

stat001615 Отчет о движении денежных средств / stat001616 Звіт про рух грошових коштів

stat001617 Отчет о собственном капитале / stat001618 Звіт про власний капітал

stat001619 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat001620 Фінансовий звіт малого підприємства

stat001621 Примечания к финансовой отчетности / stat001622 Примітки до фінансової звітності

stat001607 Годовой отчет / stat001608 Річний звіт

stat001609 Квартальный отчет / stat001610 Квартальний звіт

stat001605 Бухгалтерские проводки / stat001606 Бухгалтерскі проводки

stat001615 Приказ об учетной политике / stat001616 Наказ про облікову політику

stat001611 Электронная отчетность / stat001612 Електронна звітність

stat001619 План счетов бухгалтерского учета / stat001620 План рахунків бухгалтерського обліку

stat001601 Учет основных средств / stat001602 Облік основних засобів