БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики в Одеській області

Реклама

Головне управління статистики в Одеській області

Адреса: 65026, м.Одеса, вул. Польська, 20-а

Телефон: (048) 722-20-00;Факс: (048) 725-92-24

E-mail gus@od.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.od.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat001503 Финансовая отчетность / stat001504 Фінансова звітність підприємства

stat001503 Бухгалтерский учет / stat001504 Бухгалтерський облік

stat001513 Учетная политика / stat001514 Облікова політика

stat001505 Баланс предприятия (Форма №1) / stat001506 Баланс підприємства (Форма №1)

stat001513 Отчет о финансовых результатах / stat001514 Звіт про фінансові результати

stat001515 Отчет о движении денежных средств / stat001516 Звіт про рух грошових коштів

stat001517 Отчет о собственном капитале / stat001518 Звіт про власний капітал

stat001519 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat001520 Фінансовий звіт малого підприємства

stat001521 Примечания к финансовой отчетности / stat001522 Примітки до фінансової звітності

stat001507 Годовой отчет / stat001508 Річний звіт

stat001509 Квартальный отчет / stat001510 Квартальний звіт

stat001505 Бухгалтерские проводки / stat001506 Бухгалтерскі проводки

stat001515 Приказ об учетной политике / stat001516 Наказ про облікову політику

stat001511 Электронная отчетность / stat001512 Електронна звітність

stat001519 План счетов бухгалтерского учета / stat001520 План рахунків бухгалтерського обліку

stat001501 Учет основных средств / stat001502 Облік основних засобів