БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Львівській області

Реклама

Головне управління статистики у Львівській області

Адреса: 79019, м. Львів, проспект В. Чорновола, 4

Телефон: (032) 235-84-28; Факс: (032) 258-59-93

E-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.lv.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat001303 Финансовая отчетность / stat001304 Фінансова звітність підприємства

stat001303 Бухгалтерский учет / stat001304 Бухгалтерський облік

stat001313 Учетная политика / stat001314 Облікова політика

stat001305 Баланс предприятия (Форма №1) / stat001306 Баланс підприємства (Форма №1)

stat001313 Отчет о финансовых результатах / stat001314 Звіт про фінансові результати

stat001315 Отчет о движении денежных средств / stat001316 Звіт про рух грошових коштів

stat001317 Отчет о собственном капитале / stat001318 Звіт про власний капітал

stat001319 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat001320 Фінансовий звіт малого підприємства

stat001321 Примечания к финансовой отчетности / stat001322 Примітки до фінансової звітності

stat001307 Годовой отчет / stat001308 Річний звіт

stat001309 Квартальный отчет / stat001310 Квартальний звіт

stat001305 Бухгалтерские проводки / stat001306 Бухгалтерскі проводки

stat001315 Приказ об учетной политике / stat001316 Наказ про облікову політику

stat001311 Электронная отчетность / stat001312 Електронна звітність

stat001319 План счетов бухгалтерского учета / stat001320 План рахунків бухгалтерського обліку

stat001301 Учет основных средств / stat001302 Облік основних засобів