БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Луганській області

Реклама

Головне управління статистики у Луганській області

Адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-а

Телефон: (06452) 4-42-27

E-mail: gus_lg@ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.lg.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat001203 Финансовая отчетность / stat001204 Фінансова звітність підприємства

stat001203 Бухгалтерский учет / stat001204 Бухгалтерський облік

stat001213 Учетная политика / stat001214 Облікова політика

stat001205 Баланс предприятия (Форма №1) / stat001206 Баланс підприємства (Форма №1)

stat001213 Отчет о финансовых результатах / stat001214 Звіт про фінансові результати

stat001215 Отчет о движении денежных средств / stat001216 Звіт про рух грошових коштів

stat001217 Отчет о собственном капитале / stat001218 Звіт про власний капітал

stat001219 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat001220 Фінансовий звіт малого підприємства

stat001221 Примечания к финансовой отчетности / stat001222 Примітки до фінансової звітності

stat001207 Годовой отчет / stat001208 Річний звіт

stat001209 Квартальный отчет / stat001210 Квартальний звіт

stat001205 Бухгалтерские проводки / stat001206 Бухгалтерскі проводки

stat001215 Приказ об учетной политике / stat001216 Наказ про облікову політику

stat001211 Электронная отчетность / stat001212 Електронна звітність

stat001219 План счетов бухгалтерского учета / stat001220 План рахунків бухгалтерського обліку

stat001201 Учет основных средств / stat001202 Облік основних засобів