БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Херсонській області

Реклама

Головне управління статистики у Херсонській області

Адреса: 73027, м. Херсон, вул. Філатова, 24

Телефон: (055-2) 22-42-54; Факс: (055-2) 49-53-79

E-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.ks.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat002103 Финансовая отчетность / stat002104 Фінансова звітність підприємства

stat002103 Бухгалтерский учет / stat002104 Бухгалтерський облік

stat002113 Учетная политика / stat002114 Облікова політика

stat002105 Баланс предприятия (Форма №1) / stat002106 Баланс підприємства (Форма №1)

stat002113 Отчет о финансовых результатах / stat002114 Звіт про фінансові результати

stat002115 Отчет о движении денежных средств / stat002116 Звіт про рух грошових коштів

stat002117 Отчет о собственном капитале / stat002118 Звіт про власний капітал

stat002119 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat002120 Фінансовий звіт малого підприємства

stat002121 Примечания к финансовой отчетности / stat002122 Примітки до фінансової звітності

stat002107 Годовой отчет / stat002108 Річний звіт

stat002109 Квартальный отчет / stat002110 Квартальний звіт

stat002105 Бухгалтерские проводки / stat002106 Бухгалтерскі проводки

stat002115 Приказ об учетной политике / stat002116 Наказ про облікову політику

stat002111 Электронная отчетность / stat002112 Електронна звітність

stat002119 План счетов бухгалтерского учета / stat002120 План рахунків бухгалтерського обліку

stat002101 Учет основных средств / stat002102 Облік основних засобів