БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Реклама

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Адреса: 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 7-а

Телефон: (052-2) 33-10-21; Факс: (052-2) 33-32-40

E-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.kr.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat001103 Финансовая отчетность / stat001104 Фінансова звітність підприємства

stat001103 Бухгалтерский учет / stat001104 Бухгалтерський облік

stat001113 Учетная политика / stat001114 Облікова політика

stat001105 Баланс предприятия (Форма №1) / stat001106 Баланс підприємства (Форма №1)

stat001113 Отчет о финансовых результатах / stat001114 Звіт про фінансові результати

stat001115 Отчет о движении денежных средств / stat001116 Звіт про рух грошових коштів

stat001117 Отчет о собственном капитале / stat001118 Звіт про власний капітал

stat001119 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat001120 Фінансовий звіт малого підприємства

stat001121 Примечания к финансовой отчетности / stat001122 Примітки до фінансової звітності

stat001107 Годовой отчет / stat001108 Річний звіт

stat001109 Квартальный отчет / stat001110 Квартальний звіт

stat001105 Бухгалтерские проводки / stat001106 Бухгалтерскі проводки

stat001115 Приказ об учетной политике / stat001116 Наказ про облікову політику

stat001111 Электронная отчетность / stat001112 Електронна звітність

stat001119 План счетов бухгалтерского учета / stat001120 План рахунків бухгалтерського обліку

stat001101 Учет основных средств / stat001102 Облік основних засобів