БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Харківській області

Реклама

Головне управління статистики у Харківській області

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28

Телефон: (057) 706-26-16; Факс: (057) 706-25-88

E-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://kh.ukrstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat002003 Финансовая отчетность / stat002004 Фінансова звітність підприємства

stat002003 Бухгалтерский учет / stat002004 Бухгалтерський облік

stat002013 Учетная политика / stat002014 Облікова політика

stat002005 Баланс предприятия (Форма №1) / stat002006 Баланс підприємства (Форма №1)

stat002013 Отчет о финансовых результатах / stat002014 Звіт про фінансові результати

stat002015 Отчет о движении денежных средств / stat002016 Звіт про рух грошових коштів

stat002017 Отчет о собственном капитале / stat002018 Звіт про власний капітал

stat002019 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat002020 Фінансовий звіт малого підприємства

stat002021 Примечания к финансовой отчетности / stat002022 Примітки до фінансової звітності

stat002007 Годовой отчет / stat002008 Річний звіт

stat002009 Квартальный отчет / stat002010 Квартальний звіт

stat002005 Бухгалтерские проводки / stat002006 Бухгалтерскі проводки

stat002015 Приказ об учетной политике / stat002016 Наказ про облікову політику

stat002011 Электронная отчетность / stat002012 Електронна звітність

stat002019 План счетов бухгалтерского учета / stat002020 План рахунків бухгалтерського обліку

stat002001 Учет основных средств / stat002002 Облік основних засобів