БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Головне управління статистики у Донецькій області

Реклама

Головне управління статистики у Донецькій області

Адреса: 84506, м. Бахмут, вул. Визволителів Донбасу, 7

Телефон: (06274) 8-19-32

E-mail: info@donetskstat.gov.ua

Адреса сайту в Інтернет: http://www.donetskstat.gov.ua

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

stat000503 Финансовая отчетность / stat000504 Фінансова звітність підприємства

stat000503 Бухгалтерский учет / stat000504 Бухгалтерський облік

stat000513 Учетная политика / stat000514 Облікова політика

stat000505 Баланс предприятия (Форма №1) / stat000506 Баланс підприємства (Форма №1)

stat000513 Отчет о финансовых результатах / stat000514 Звіт про фінансові результати

stat000515 Отчет о движении денежных средств / stat000516 Звіт про рух грошових коштів

stat000517 Отчет о собственном капитале / stat000518 Звіт про власний капітал

stat000519 Отчет субъекта малого предпринимательства / stat000520 Фінансовий звіт малого підприємства

stat000521 Примечания к финансовой отчетности / stat000522 Примітки до фінансової звітності

stat000507 Годовой отчет / stat000508 Річний звіт

stat000509 Квартальный отчет / stat000510 Квартальний звіт

stat000505 Бухгалтерские проводки / stat000506 Бухгалтерскі проводки

stat000515 Приказ об учетной политике / stat000516 Наказ про облікову політику

stat000511 Электронная отчетность / stat000512 Електронна звітність

stat000519 План счетов бухгалтерского учета / stat000520 План рахунків бухгалтерського обліку

stat000501 Учет основных средств / stat000502 Облік основних засобів